Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11
na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

I. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

II. Čestná občanství lze udělovat (dle odst. 2 § 10 cit. zákona):
· fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části
Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva MČ 11 svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha 11.

III. Ceny MČ lze udělovat (dle odst. 4 § 10 cit. zákona):
· za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k MČ
Ceny MČ lze dále udělovat jako:
· zvláštní projev uznání občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k JM
· zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických
nebo kulturních hodnot
· zvláštní projev úcty významným českým i zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu

IV. Návrhy na udělení čestných občanství a cen MČ mohou podávat odboru školství a kultury:
a) odbory Úřadu MČ Praha 11
b) komise Rady MČ Praha 11
c) členové Zastupitelstva MČ Praha 11
d) výbory Zastupitelstva MČ Praha 11
e) veřejnost prostřednictvím volených zástupců veřejné správy (členů ZMČ)

V. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana včetně kontaktů a jeho souhlasu
s přijetím ocenění od předkladatele návrhu. Bez podrobného písemného zdůvodnění nebude návrh projednán. Text zdůvodnění může být pro potřeby MČ redakčně
upraven.

VI. Návrhy, které splňují podmínku dle bodu V. těchto zásad, předá OŠK předsedům jednotlivých politických klubů, kteří návrhy projednají ve svých politických klubech se
závěrem, které kandidáty konkrétní klub podpoří.

VII. Starosta konsensuální návrh předloží Radě MČ a následně Zastupitelstvo MČ Praha 11 rozhodne o udělení čestných občanství a cen konkrétním osobám.

VIII. Maximální počet čestných občanství a cen MČ udělených v jednom roce je 11, pouze ve zcela mimořádných případech lze udělit čestných občanství a cen více (např.
ocenění skupiny, oddílu, týmu…).

IX. Udílení čestných občanství a cen MČ je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány u příležitosti významných výročí.

X. Čestné občanství (cena) MČ může být odňato rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 11 na základě doporučení Rady MČ, pokud dodatečně vyjdou najevo skutečnosti,
na základě kterých by k udělení čestného občanství (ceny) nedošlo.

XI. Čestná občanství a ceny MČ Praha 11 lze udělovat také in memoriam.

XII. Tyto zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 nabývají účinnosti dnem 13. 2. 2009 a nahrazují zásady pro udělování cen MČ Praha 11, schválené
usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/7/Z/2007 ze dne 14. 6. 2007, ve znění pozdějších změn a doplňků.

9.3.2009 9:28:23 - aktualizováno 9.3.2009 11:13:13 | přečteno 13174x | Marcela Chábová

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální