Zimní údržba chodníků

Zimní údržba na území městské části Praha 11

 

Na území městské části Praha 11 se nachází pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale jejich správu provádí tři různé subjekty. Dle objemu prací je řadíme takto:

 

  1. Technická správa komunikací hl. města Prahy

  2. Městská část Praha 11, pro kterou danou činnost vykonává Jihoměstská majetková a.s.

  3. URBIA


Co je zimní údržba, její období a postup?

Zimní údržba vozovek a chodníků místních komunikací je prováděna dle plánu zimní údržby, a to pro období od 1.11 do 31. 3. každého roku. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) pozemní komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti či schůdnosti pozemní komunikace v časových lhůtách stanovených v plánu zimní údržby.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti pozemních komunikacích a ve schůdnosti místních komunikacích.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách:


a) I. pořadí důležitosti................. do 4 hodin,


b) II. pořadí důležitosti................. do 12 hodin,


c) III. pořadí důležitosti... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

 

Právní předpisy, podle kterých se zimní údržba „neprovádí“ či provádí a jakým způsobem

V prvé řadě zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104, nařízení č. 1/2012, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, http://www.praha.eu/file/1251985/narizeni_c._1.pdf, nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2010-vyhlaska_cislo_18_ze_dne_22_12_2010.html, a plán zimní údržby  http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx .

 

Kontakty:

Technická správa komunikací hl. města Prahy


Dotazník na webových stránkách TSK hl. m. Prahy – 224 237 719,  http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad 

Zimní a letní úklid komunikací: Jan Lukeš – 257 015 358, 737 274 652, jan.lukes@tsk-praha.cz

 

Magistrát hlavního města Prahy

Zuzana Příhodová – 236 002 033, zuzana.prihodova@praha.eu (správa společnosti URBIA)

Martina Grünerová Ing. – 236 002 736, martina.grunerova@praha.eu (správa společnosti TSK)

 

URBIA

Jana Kirchschlägerová – 234 094 934, jana.kirchschlager@urbia.cz

 

Jihoměstská majetková a. s.

Helena Šubertová – 226 801 230, 734 622 272, subertova@jihomestska.cz

Zdeněk Hamaj – 226 801 252, 733 736 109, hamaj@jihomestska.cz


Úřad městské části Praha 11

odbor životního prostředí (většinou vnitrobloky domů, cesty v zeleni, Centrální park aj.)

Jaroslav Nedvěd Ing. – 267 902 356, nedvedj@praha11.cz

Jednotlivé úseky spravuje:


Radka Mračnová Ing., - 267 902 331, mracnovar@praha11.cz


Michaela Lejsková Ing., 267 902 364, lejskovam@praha11.cz

Lucie Jírovcová Bc., 267 902 359, jirovcoval@praha11.cz

 

Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad (místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace)


Jižní město I, Opatov, Háje aj. má na starosti paní Blanka Šterclová Bc. - 267 902 495, sterclovab@praha11.cz

Litochleby, Chodovec, Kulatý Chodovec aj. má na starosti sl. Markéta Hnízdilová Bc. - 267 902 330, hnizdilovam@praha11.cz

Oblast JM II a Starý Chodov má na starosti paní Blanka Gorecká - 267 902 479, goreckab@praha11.cz

 

Pořadí dle důležitosti pozemních komunikacích ve svěřené správě městské části Praha 11

 I. pořadí

zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím MHD, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky nad pozemní komunikací, vybrané chodníky hlavních komunikací;

II. pořadí

zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací;

III. pořadí

ostatní až po úklidu I. a II. pořadí.


Seznam pozemních komunikacích ve svěřené správě městské části Praha 11

pozemní komunikace

rozsah

7. Května

celá

Blažimská

část

Cigánkova

celá

Demoliční

celá

Divišovská

celá

Dobrovolského

celá

Donovalská

část

Dunovského

celá

Hejplíkova

celá

Chodovecké náměstí

celá

K Dubu

celá

K Remízku

celá

Kaplanova

část

Kazimírova

celá

Ke Skále

celá

Ke Sv. Izidoru

celá

Kolmistrova

celá

Kryštofova

celá

Lažanského

celá

Malebná

celá

Medkova

celá

Mirošovská

celá

Mokrá

část

Na Ovčíně

celá

Nad Lomy

část

Nad Pahorkem

celá

Nedbalova

celá

Obrovského

celá

Pacajevova

celá

Pištěkova

celá

Pod Vodojemem

celá

Pošepného náměstí

část

Rujanská

ano

Skřivanova

ano

Starobylá

část

Stýblova

celá

Šperlova

celá

Šternovská

celá

Švabinského

celá

Švandrlíkovo náměstí

celá

Švecova

celá

U Kolonie

celá

U Nové dálnice

celá

U Transformační stanice

celá

V Benátkách

celá

V Lomech

celá

V Opatově

celá

Vápeníkova

část

Verdiho

celá

Volkovova

celá

Vycpálkova

celá

Wagnerova

celá

Za Rybářstvím

celá

Zakouřilova

celá

Zastrčená

celá

Zimákova

celá


 pozemní komunikace

stručný popis

NN 1621 - Plickova/Nešporova

část kolem neoploceného parkoviště

NN 1622 - Výstavní

parkoviště za čerpací stanicí Shell

NN 1753 - Kloboukova/Hněvkovská

spojovací chodník mezi ulicemi

NN 2477 - Pod Vodojemem

veřejná účelová komunikace

NN 2817 - Hněvkovského/Prašná

parkoviště

NN 3354 - Vojtíškova/Roztylská

parkoviště 2x

NN 3822 - Brandlova/Hněvkovského

parkoviště

NN 3851 - Gregorova/Ryšavého

parkoviště směrem ke Globusu

NN 3852 - Holušická/Dědinova

parkoviště před krytými garážemi

NN 4015 - V Benátkách/Türkova

v areálu uklízí nájemce (Na Sádce)

NN 4140 - Hviezdoslavova/Mendelova

obslužná komunikace pro ZŠ

NN 4200 - Starochodovská/Türkova

v areálu uklízí nájemce (Na Sádce)

NN 4395 - Kaplanova/Hrdličkova

parkoviště - jen těleso komunikace

NN 4399 - Krejnická/Ryšavého

parkoviště

NN 4400 - Krejnická/Dědinova

parkoviště

NN 4405 - K Dubu/Ke Sv.Izidoru

účelová komunikace

NN 4406 - Ke Sv.Izidoru/U Kolonie

účelová komunikace

NN 4420 - Kunínova/Benkova

parkoviště

NN 4423 - Brandlova/Hněvkovského

obslužná komunikace pro ZŠ

NN 4433 - Mírového hnutí

obslužná komunikace pro TJ JM Chodov

NN 4442 - Křejpského

účelová komunikace pro objekt č. p. 1523/1

NN 4443 - Bohúňova pod Doubravickou

účelová komunikace vedoucí k MŠ

NN 4444 - Tererova/Bohúňova

účelová komunikace k provozovně dobrovolných hasičů

NN 4445 - Tererova

obslužná komunikace pro ZŠ

NN 4465 - Vojtíškova/Roztylská

parkoviště

NN 4466 - Hráského/Roztylská

parkoviště

24.11.2008 12:06:28 - aktualizováno 16.1.2017 17:20:02 | přečteno 16751x | Blanka Čiháková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální