Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“

Zlatý klíč
V rámci 11 dnů Prahy 11 se 15. září uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Praha 11 pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 24 příspěvků, které byly do VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ poslány a shodla se na tomto hodnocení:
 • V první kategorii do 12 let porota udělila: čestné uznání příspěvkům Filipa Kejhy Příběhy Marry Jou, Zuzany Johanovské Hadi a opice a Isabely Johanovské Příběh kapitána Gora.
  Všem přispěvatelům byla udělena čestná uznání za neotřelé povídky plné fantazie. Ceny v této kategorii nebyly uděleny, neboť žádný z příspěvků nemá vztah k Praze 11.
 • V druhé kategorii 12 až 18 let udělila: 1. cenu příspěvku Kristýny Antošové Praha 11 a příspěvku Vojtěcha Mareše Praha 11. Obě práce žáků jedné školy (možná i jedné třídy) jsou zajímavé a dobře napsané úvahy, Kristýna Antošová použila prostředky sci-fi, příspěvek Vojtěcha Mareše má rysy fejetonu. I když vztah k Praze 11 je v jejich příspěvcích až druhořadý, je z obsahu zřejmé, že ji opravdu považují za svůj domov.
  2. cenu příspěvku Kateřiny Vyšínové Praha. Rovněž tato autorka ve své úvaze vyjadřuje svůj hezký vztah k Jižnímu Městu, zároveň se však na prahu dospělosti zamýšlí nad svým životem a vyslovuje dobrá předsevzetí.
  3. cenu příspěvku Heleny Víchové - Drabíkova školka. Dobře napsané vyprávění o hezkém prostředí jedné z mateřských škol na Jižním městě je zřejmě určeno těm nejmenším.
 • Čestné uznání bylo uděleno: příspěvku Marie Černé - Krása krajiny, především za vyjádření se ke vztahům mezi lidmi a k životnímu prostředí, příspěvku Dagmar Sobaňské Praha 11 za úvahu o problémech lidí a radnice na Jižním Městě a příspěvkům Jaroslava Belzy především za velmi hezké ilustrace.
 • Ve třetí kategorii nad 18 let se porota rozhodla udělit:
  1. cenu příspěvku Jany Macháčkové - Jižní Město, za upřímné vyjádření pozitivního vztahu k Praze 11 ve verších a příspěvku Zdeňky Jurenkové - Moji vánoční andělé, za působivé vyprávění o Vánocích v jejím dětství v konfrontaci s její záslužnou prací v zařízení pro seniory,
  2. cenu příspěvku Michala Kovaříka - soubor šesti básní (Píseň noci, Náměstí, Do oken, Lampionové průvody, Extáze duší, Báseň poslední schůzky) za vyjádření pocitů mladých lidí žijících ve velkoměstě užitím prostředků moderní poezie,
  3. cenu příspěvku Heleny Herynkové - Milá Praho 11, za vyjádření krásného vztahu k Praze 11 formou dopisu.
 • Čestné uznání bylo uděleno příspěvku Iriny Juřinové Jen tak, kde se autorka v krátkých črtách zamýšlí nad osudy několika občanů naší městské části.
 • Slavnostní odpoledne zahájilo klavírní vystoupení žáka ZUŠ Jižní Město, Jana Fabiána. Po úvodním přivítání oceněných a dalších hostů, pozdravil přítomné pan zástupce starosty, Mgr. Milan Česal. Za odbornou porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Po té již následovalo blahopřání oceněným autorům a předání cen.
  Na závěr příjemného odpoledne byly přečteny vítězné příspěvky kategorie dospělých.
 • Vítězné práce budou po dohodě s autory zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.


18.9.2008 9:40:04 | přečteno 1934x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální