I druhý týden příměstského tábora se vydařil

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 091
Přestože se tento týden počasím příliš nevyvedl, dětem na příměstském táboře, který pořádá městská část Praha 11, to moc nevadilo.

V pondělí museli instruktoři kvůli dešti upustit od odpoledního programu lanových aktivit a vrátit se do tělocvičen. Tam děti soutěžily, dováděly a kreslily. V úterý je potěšila návštěva v botanické zahradě, kde pro mě byla největší zajímavostí japonská zahrada. Moc je zajímalo, jak je možné, že se tak rychle dostaly do „Japonska“.

Ve středu byly na programu míčové sporty a soutěže. Ve čtvrtek společně s instruktory a lesníky zamířili v Milíčovského lesa a kráčeli po stopách Bořka lesáka. Poznávali stromy a rostliny a za odměnu je čekala odměna v podobě diplomu. Dnešní den se všichni vydali za pokladem Aztéků. Účastníci plnili různé úkoly, stavěli týpí a nakonec našli truhlu plnou sladkostí.

Příměstského tábora se v tomto týdnu zúčastnilo 211 dětí.

Pro zájemce je ve všedních dnech připraven až do 29. srpna vždy od 7 do 18 hodin zábavný i poučný program. Jeho součástí jsou lanové aktivity, celodenní výlet s návštěvou kulturních památek i přírodních rezervací, míčové a jiné hry, soutěže a celodenní dobrodružná hra s dobýváním hradu a hledáním pokladu.

Dítě můžete vždy 7.00 do 8.30 hodin odevzdat zkušeným instruktorům v Základní škole K Milíčovu nebo Základní škole Mikulova (podle toho, které místo máte blíže) a vyzvednout od 17 do 18 hodin na tomtéž místě.

Cena jednoho dne je 100 korun. V ceně je zahrnuta svačina, oběd, vstupy, doprava a program. Přihlášku můžete vyplnit elektronicky http://primestsketabory.sportlines.cz/prihlaska/, nebo ji doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 1/672, 149 41 Praha 4, nebo zaslat na adresu: Příměstský tábor, podatelna Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 1/672, 149 41 Praha 4.

V případě odeslání přihlášky prostřednictvím internetu, organizátoři prosí zákonného zástupce dítěte, aby počítal s tím, že první den při nástupu dítěte na příměstský tábor bude potřeba podepsat přihlášku osobně.

Bližší informace můžete získat na tel. čísle 773 020 511 (Mgr. Svatopluk Čech) nebo 724 184 726 (Ing. Eva Štampachová - zástupkyně starosty městské části Praha 11), případně na e-mailu: info@sportlines.cz

Příměstský tábor 2. týden

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 001
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 001
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 002
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 003
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 004
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 005
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 006
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 007
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 008
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 009
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 010
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 011
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 012
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 013
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 014
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 015
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 016
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 017
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 018
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 019
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 020
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 021
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 022
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 023
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 024
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 025
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 026
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 027
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 028
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 029
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 030
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 031
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 032
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 033
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 034
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 035
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 036
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 037
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 038
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 039
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 040
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 041
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 042
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 043
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 044
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 045
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 046
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 047
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 048
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 049
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 050
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 051
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 052
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 053
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 054
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 055
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 056
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 057
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 058
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 059
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 060
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 061
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 062
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 063
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 064
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 065
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 066
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 067
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 068
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 069
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 070
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 071
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 072
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 073
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 074
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 075
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 076
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 077
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 078
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 079
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 080
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 081
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 082
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 083
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 084
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 085
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 086
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 087
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 088
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 089
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 090
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 091
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 092
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 093
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 094
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 095
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 096
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 097
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 098
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 099
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 100
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 101
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 102
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 103
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 104
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 105
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 106
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 107
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 108
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 109
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 110
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 111
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 112
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 113
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 114
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 115
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 116
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 117
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 118
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 119
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 120
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 121
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 122
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 123
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 124
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 125
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 126
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 127
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 128
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 129
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 130
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 131
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 132
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 133
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 134
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 135
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 136
 
Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 137
 
 
11.7.2008 14:40:41 - aktualizováno 11.7.2008 14:42:17 | přečteno 2047x | PaedDr. Josef Škvor

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální