Mladí lidé mohou získat byt na území Prahy 11

LOGO Praha 11
Rada městské části Praha 11 na své 27. schůzi, která se konala 17. prosince 2008, schválila osm bytů, které mohou získat mladí lidé ve věku do 35 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 11.

"Jedná se o výběrové řízení pro mladé ve věku od 18 do 35 let, občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 11 po dobu minimálně pěti let a nemají vlastní byt ani nemovitost určenou k trvalému bydlení. Žadatelé musí doložit mimo jiné výpis z katastru nemovitostí (že nevlastní byt či dům v České republice) a příjem za posledních dvanáct měsíců. Tyto údaje musí doložit nejen žadatel/é, ale i jeho/jejich rodinní příslušníci, kteří by s ním/nimi byt měli užívat," uvedl zástupce starosty Luděk Zítka.

Jedná se o následující byty na území městské části Praha 11 o velikosti:

 • 2+1 (61,52 m2) Anny Drabíkové .č.p. 534
 • 1+1 (41,06 m2) Anny Drabíkové, č.p. 534
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1514
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p..1504
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1513
 • 1+1 (47,34 m2) Křejpského č.p.1504
 • 2+1 (58,75 m2) Bajkonurská č.p.736
 • 1+1 (51,72 m2) Modletická č.p.1390

Všechny byty jsou zrekonstruované a po dohodě s příslušným správcem domu je možné si je prohlédnout.

Nájem bytu bude uzavřen na dva roky a poté na dobu neurčitou v případě, že budou řádně plněny všechny povinnosti vyplývající z nájmu bytu ze strany nájemce bytu.

Další podmínky se žadatelé dozvědí obvyklým způsobem - osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu, na úřední desce úřadu a nebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11. Přihlášky na tyto byty obdrží osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu a na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11:

 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt na www.praha11.cz - Úřední deska.
 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt i na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: záměr pronájmu bytu.
 • Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: pořadí zájemců.
 • Formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.
 • Vzorové smlouvy je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.

Vše se řídí Směrnicí S 2007/02, kterou je možné nalézt také na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - jde o usnesení č. 0901/27/R/2007 z 27. schůze rady ze dne 31.10.2007.

Zájemci na tyto byty se mohou hlásit od 22. prosince 2008 do 22. ledna 2009.

Pořadí zájemců schválí na jednotlivé byty Rada městské části Praha 11 na návrh členů bytové komise (ti určí pořadí losováním).

Byty pro mladé Bajkonurská

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (1)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (1)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (2)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (3)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (4)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (5)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (6)
 
081222 Byty pro mladé Bajkonurská (8)
 
 
22.12.2008 7:45:02 | přečteno 4274x | PaedDr. Josef Škvor

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální