Nové pražské ulice ponesou jména umělců a také autora esperanta

Praha logo
Pojmenování dvanácti ulic a přejmenování jedné ulice na území hlavního města Prahy schválila dnes městská rada. Návrhy předložil náměstek primátora Rudolf Blažek. Zejména pojmenování nové komunikace ve Štěrboholích, která vede k tamnímu obchodnímu centru, si zaslouží pozornost. Má totiž svou historii, která sahá třináct let zpátky. Tehdy Klubu esperantistů navrhl v souvislosti s 81. světovým kongresem esperanta, který se konal v roce 1996 v Praze, připomenout osobnost tvůrce mezinárodního jazyka esperanto Ludvíka Lazara Zamenhofa pojmenováním některého z veřejných prostranství v metropoli, uvedl Blažek.

Pro další nové ulice bylo zvoleno pojmenování podle známých umělců: Václava Trojana (hudebního skladatele a pedagoga), Rudolfa Firkušného (světového klavíristy), Františka Raucha (klavíristy a pedagoga) a Zuzany Navarové (zpěvačky, skladatelky a textařky). Jejich jména ponesou nové ulice v bytovém komplexu v Uhříněvsi.

Pojmenování veřejných prostranství

MČ Praha - Slivenec

obvod Praha 5 - katastrální území Holyně

Vychází severozápadním směrem z ulice Za Knotkem v její západní části, před železničním tělesem se lomí k severu, překračuje Dalejský potok, stáčí se k východu a končí u vchodu do objektu

čp. 20.

Rohlovská

Pojmenování podle Rohlovského mlýna (objekt čp. 20).

MČ Praha - Vinoř

obvod Praha 9 - katastrální území Vinoř

Vychází ze západního konce Semtínské

a vstupuje do Českodubské.

Semtínská

Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení Semtínské.

Vychází ze západního konce Semtínské severním směrem a vstupuje

do Velkoosecké. K Českodubské patří

i výběžek jižně od Semtínské.

Českodubská

Pojmenování navazuje na názvy okolních ulic pojmenovaných podle obcí.

MČ Praha 21

obvod Praha 9 - katastrální území Újezd nad Lesy

Vychází jihovýchodním směrem z Oplanské

mezi Donínskou a Druhanickou, prochází

křižovatkou s Rápošovskou, lomí se k seve-

rovýchodu a slepě končí na hranici parcely č. 537/127.

Dražická

Pojmenování navazuje na názvy okolních ulic pojmenovaných podle obcí.

MČ Praha 10, Praha - Štěrboholy

obvod Praha 10 - katastrální území Malešice, Štěrboholy

Vychází východním směrem z Průmyslové

proti ulici U Stavoservisu. Končí u vstupu

do obchodního objektu.

Zamenhofova

Ludvík Lazar Zamenhof, 1859 - 1917, polský lékař židovského původu, polyglot a tvůrce mezinárodního jazyka Esperanto.

MČ Praha 10

obvod Praha 10 - katastrální území Záběhlice

Vychází západním směrem z ulice

V korytech proti Břečťanové a slepě končí.

Na Slatince

Pojmenování podle starého pomístního názvu.

MČ Praha - Dolní Měcholupy

obvod Praha 10 - katastrální území Dolní Měcholupy

Vychází ze západního konce ulice

V dolinách, prochází křižovatkou s ulicí

V Osikách a slepě končí.

V dolinách

Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení ulice V dolinách.

Vychází jižním směrem z Dolnoměcholup-ské západně od křižovatky s ulicí

Nad Vokolky a vstupuje do ulice V dolinách.

V osikách

Pojmenování podle přilehlého osikového porostu podél nedalekého potoka.

MČ Praha 22

obvod Praha 10 - katastrální území Uhříněves

Vychází kolmo jihovýchodním směrem

z ulice K Netlukám severně od křižovatky ulic K Netlukám, K Uhříněvsi a Přátelství,

stáčí se k jihu, prochází křižovatkou s ulicí

Firkušného a vstupuje do ulice K Uhříněvsi.

Václava Trojana

Václav Trojan, 1907 - 1983, hudební skladatel a pedagog. Studoval u B.A. Wiedermanna, Otakara Ostrčila, Jaroslava Křičky a Vítězslava Nováka.

Vychází východním směrem z ulice Václava Trojana severně od ulice K Uhříněvsi

a slepě končí.

Firkušného

Rudolf Firkušný, 1912 - 1994, světový klavírista českého původu, od roku 1948 žil v USA.

Vychází kolmo severně z ulice K Uhříněvsi východně od křižovatky ulic K Netlukám, K Uhříněvsi a Přátelství. Slepě končí.

Rauchova

František Rauch, 1910 - 1996, klavírista a hudební pedagog, profesor na AMU, člen Pražského tria.

Vychází jižním směrem z ulice K Uhříněvsi proti ulici Václava Trojana, lomí se k východu a slepě končí.

Zuzany Navarové

Zuzana Navarová, 1959 - 2004, zpěvačka, skladatelka a textařka.

Přejmenování veřejného prostranství

MČ Praha 3

obvod Praha 3 - katastrální území Žižkov

Současný název

Navrhovaný název

U stadionu

Ke kapslovně

Název podle směřování k místu kde bývala žižkovská kapslovna.


5.8.2008 15:12:42 | přečteno 1952x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální