Praha chce pomoci občanskému sdružení Společnou cestou

Hlavní město Praha intenzivně hledá řešení, jak zachovat činnost Azylového domu pro matky a rodiny s dětmi, který dnes působí v Donovalské ulici v Praze 11. V současné době radní Jiří Janeček vytváří pracovní skupinu, ve které budou zástupci MČ Praha 11, Magistrátu hl. m. Prahy, občanského sdružení Společnou cestou a další osoby.

„Zastupitelstvo města rozhodlo, že máme udělat vše pro zachování azylového domu. Variant je více a pracovní skupina posoudí všechny možnosti. Rozhodující v této chvíli je čas, Praha 11 proto podle předběžné dohody azylový dům nevystěhuje do konce února a poskytne nám čas potřebný na řešení. Oceňujeme, že pomoc nabízejí i některé resorty. Do pracovní skupiny proto zvu ministra Michaela Kocába. Vítáme jeho iniciativu a nabídku, že pomůže získat náhradní prostory a potřebné finanční prostředky. Na základě informace ministra Kocába jsem se již obrátil dopisem na ministra financí, který předběžně připustil možnost umístit azylový dům do objektu bývalých jeslí v Chomutovické ulici, který patří ministerstvu financí. Je to jedna z možností, současně chci požádat všechny starosty pražských městských částí o vytipování dalších možných objektů pro umístění azylového domu,“ uvedl radní Jiří Janeček.

Jak konstatoval, Praha má v každém případě zájem zachovat sdružení, které azylový dům provozuje, a zabezpečit i s pomocí státu podmínky pro jeho činnost. „Praha 11 potřebuje řešit umístění dětí, to chápeme, ale azylový dům je stejně užitečný. Plní celopražskou funkci, respektujeme proto fakt, že k němu má i určitý závazek i celé město, i když v současném sídle jde o smluvní vztah soukromého subjektu a městské části,“ řekl Janeček.

Podle městské části sdružení bohužel úplně nezvládlo problémy spojené se svým současným sídlem a udělalo chyby. Před ukončením nájemní smlouvy proto proběhne i standardní kontrola majetku a závazků, které ze smlouvy pro nájemce vyplývají. „Nic to nemění na naší snaze činnost sdružení zachovat, proto intenzivně hledáme i jiný objekt,“ doplnil Janeček.

V současné době je azylový dům prakticky prázdný. Čtyři rodiny, které v něm bydlely a měly trvalé bydliště na území Prahy 11, dostaly od této městské části sociální byty. „Jde o standardní sociální bydlení a mimo bydlení pro ně městská část zajistila i nabídku zaměstnání. Fakticky je tedy vracíme do normálního života se vším všudy,“ uvedl Janeček. Další čtyři rodiny ubytovalo Centrum sociálních služeb Praha, takže je o ně postaráno. Jedna rodina si našla ubytování sama. Situace poslední ubytované osoby se ještě řeší, protože jde o ženu, která nemá žádný doklad totožnosti ani jiné doklady.

V zájmu městské části Praha 11 je i to, aby součástí řešení bylo zachování funkce kostela. „Chceme, aby sloužil všem a aby si zachoval i své vazby na lidi z okolí i celou městskou část. Ať již vyřešíme azylový domov v jakékoli variantě, kostela se to nijak negativně nedotkne,“ upřesnil Janeček.

23.2.2009 13:26:26 | přečteno 1679x | PaedDr. Josef Škvor

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální