Prohlášení starosty Dalibora Mlejnského

LOGO Praha 11
Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech objevují v médiích neúplné a zkreslené informace o výpovědi nájmu Občanskému sdružení Společnou cestou z objektu městské části Praha 11 v Donovalské ulici, které vycházejí zřejmě z nedostatečné informovanosti o faktickém stavu věci, považuji za nutné tímto prohlášením uvést vše na pravou míru.
  • 1. Jako představitel městské části Praha 11, která je ze zákona zřizovatelem mateřských a základních škol se od svého zvolení do funkce starosty spolu s ostatními členy Rady městské části Praha 11 zabýváme otázkou potřebného navýšení míst v mateřských školách.
  • 2. Podle Generelu školství, který si rada nechala pro své území ihned na začátku funkčního období zpracovat, víme, že jen ve školním roce 2009 - 10 bude na Jižním Městě ve školkách chybět více než 400 míst. Z tohoto důvodu je vytvoření nových prostor pro děti ve věku 3 - 6 let pro městskou část Praha 11 prioritou. Rada proto rozhodla o vytvoření detašovaných pracovišť MŠ přestavbou dosud nevyužitých prostor v základních školách. Ani tento krok však není množstvím získaných míst dostačující. Byli jsme proto postaveni před rozhodnutí vytvořit další potřebná místa ve třech objektech, které byly městskou částí pronajaty (a dříve sloužily jako předškolní zařízení - jesle/školky). Jedním z nich je právě budova v Donovalské ulici, kde dosud působí občanské sdružení provozující azylový dům. Zde vzniknou tři nová oddělení školky s celkovou kapacitou 94 míst, což ve svém důsledku znamená, že 94 matek se bude moci vrátit do zaměstnání a přispět tak do často napjatého rodinného rozpočtu. Další kroky související s navýšením počtu míst v mateřských školách jsme povinni učinit v nejbližší době, neboť podle demografických studií lze předpokládat, že do deseti let budeme muset na Jižním Městě zřídit 1 500 míst pro předškoláky.
  • 3. Smlouva s občanským sdružením Společnou cestou byla uzavřena 14. 10. 1998. (Nájem byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.) Od podepsání smlouvy uplynulo už více než deset let. Deset let, kdy potřeby, programy i projekty městské části zrají a mění se. Přestože naše městská část nemá žádný smluvní či jiný právní vztah přímo s klientkami azylového domu a není tedy na základě zákona či rozhodnutí soudu povinna poskytnout jim náhradní byt či náhradní ubytování, musím konstatovat, že o všechny potřebné matky a jejich rodiny, které mají trvalé bydliště na území naší městské části se postaráme. Disponujeme tzv. sociálními byty, ale zejména máme vytvořen resocializační program, díky kterému (nejen) se současnými klientkami azylového domu budeme i nadále v kontaktu a pracovnice našeho odboru sociálních věcí budou dohlížet a pomáhat těmto lidem zařadit se „zpátky“ do života.
  • 4. Nikdo ze současných obyvatel azylového domu neskončí bez střechy nad hlavou. Probíhají intenzivní jednání s Magistrátem hlavního města Prahy. Těchto jednání se zúčastnil i poslanec a zároveň radní hl. m. Prahy odpovědný za sociální oblast Jiří Janeček, kterého jsme požádali o pomoc při vytvoření nabídky možností pro ubytování současných obyvatel azylového domu v rámci ostatních zařízení Prahy nebo vytipování náhradního objektu pro fungování azylového domu. Na jedné ze zmíněných schůzek byl o.s. Společnou cestou nabídnut náhradní objekt k provozování služeb, ten byl ale paní ředitelkou Svobodovou odmítnut. Městská část Praha 11 také nabídla vedení občanského sdružení možnost užívat současný objekt až do června 2009 (přestože výpověď je platná ke konci února) i tato nabídka byla odmítnuta.
  • 5. Poradenskou činnost, kterou částečně na území městské části Praha 11 pokrývalo sdružení Společnou cestou pokryje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ, který tuto činnost vykonával i před vznikem o.s. a je k těmto úkonům naprosto kompetentní. Pro letošní rok se tento odbor připravuje na zvýšený počet klientů a to i v souvislosti s předpokládanými dopady ekonomické krize. (Podle právě ukončeného auditu kvality je náš OSVZ jedním ze dvou nejlépe hodnocených v Praze.)
  • 6. Argumenty, že naše městská část mohla pro účely zřízení mateřské školy využít jiných objektů, jsou nerelevantní. Mnohé z budov, které pro nezasvěcené mohou být na první pohled vhodnou alternativou, jsou ale v soukromém vlastnictví nebo majetkem hlavního města, jiné jsou dlouhodobě pronajaty, v dalších byly provedeny tak rozsáhlé stavební úpravy, že budovy není možné pro účely mateřské školy využít. Pro volbu této konkrétní budovy (v Donovalské ulici) sehrál významnou roli i fakt, že právě v této spádové oblasti bude značný požadavek na umístění žáků do mateřských škol.

V Praze 14. ledna 2009
Mgr. Dalibor Mlejnský
Starosta městské části Praha 11


14.1.2009 13:39:56 | přečteno 2627x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální