PROHLÁŠENÍ STAROSTY - Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11

LOGO Praha 11
Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Městská část Praha 11 se snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Jižního Města, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách. Vedení městské části bude na svých jednáních pravidelně diskutovat o krocích umožňujících zmírnění dopadu hrozící ekonomické krize. Protikrizová opatření se stanou pravidelným bodem jednání Rady městské části Praha 11. Největší důraz bude kladen na oblast sociální a bytové politiky, podporu seniorů a rodin s malými dětmi, ale také podporu vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Hospodaříme s vyváženým rozpočtem, kterého by se krize v zásadě neměla dotknout, proto mohou i nadále pokračovat plánované investiční akce a další činnosti.
 • REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ. Budování multifunkční sportovní haly a horolezecké haly. Kromě toho bude pokračovat regenerace škol a domů ve správě městské části.
 • ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL. Městská část vytvoří v nevyužitých prostorách základních škol detašovaná pracoviště škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro mateřské školy v budovách, které původně sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá, že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.
 • OZDRAVNÉ POBYTY pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA. Městská část Praha 11 každému dítěti hradí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomáhá rodinám s často napjatým rozpočtem.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dotované městskou částí. Jedná se o další sociální opatření vstřícné k rodinám, při němž městská část hradí 90% nákladů na účast dětí.
 • VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti z Jižního Města v rámci Projektu Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu hlavního města Prahy. Tedy pro všechny přihlášené děti jsou pobyty zdarma.
 • NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ MLADÝM RODINÁM. Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.
 • ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY SE SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ. S Magistrátem hl. města Prahy připravujeme od 1. 6. 2009 program podpory bydlení. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny osob a individuálním případům, pomoc při výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu bytu na bytovém oddělení, bezplatné inzeráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové posouzení a konzultace podmínek bydlení nájemce bytu se zaměstnanci bytového odboru). Možnosti příspěvků na bydlení, stanovení výše nájemného v bytech ze sociálních důvodů apod.
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ městské části Praha 11 je připraven na větší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální služeb. V této souvislosti a na podporu činnosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplatné linky a poradna Systému sociální intervence (SISI).
 • BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Se svými dotazy se mohou občané obracet na nezávislou informační a antikorupční linku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop bezplatná linka Systému sociální intervence SISI 800 212 218, jejímž smyslem je mimo jiné také snadnější dostupnost informací o potřebných institucích a službách.
 • PORADNA SISI (Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov) Pro občany městské části Praha 11 mimo jiného poskytuje sociálně-právní poradenství zdarma. Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý 10:00 - 18:00 hod, čtvrtek 13:00 - 20:00 hod.
 • SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PÉČE. Na druhou polovinu roku připravujeme pro děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdarma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tuto péči bude hradit městská část Praha 11.
  V rámci grantových programů městská část Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity - zejména dětí a seniorů.
11.2.2009 10:40:50 | přečteno 1588x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální