Prohlášení vedení městské části Praha 11 k protestu občanského sdružení Společnou cestou

Městská část Praha 11 se důrazně ohrazuje vůči některým formulacím obsaženým v dnešní tiskové zprávě občanského sdružení Společnou cestou a občanské iniciativy SOS-azyl nazvané Protest proti pokusu zrušit azylový dům v Praze 11.

Ve středu 25. února 2009 se v budově Úřadu městské části Praha 11 uskutečnilo jednání zástupce starosty Jana Meixnera se zástupci Českobratrské církve evangelické panem Mgr. Ing. Karlem Matějkou, MTh. a panem farářem Michalem Šourkem. Na této schůzce byli přítomni též vedoucí odboru kancelář starosty Josef Škvor a vedoucí oddělení styku s veřejností Andrea Wolfová.

Jednání se konalo z iniciativy místostarosty odpovědného za sociální věci, zdravotnictví a školství v souvislosti s výpovědí z nájmu nebytových prostor pro občanské sdružení Společnou cestou v objektu Donovalská 1862. Týkalo se zejména nabídky další spolupráce v sociální oblasti s Českobratrskou církví evangelickou, jejíž kostel Milíče z Kroměříže se nachází v těsném sousedství azylového domu, a se sdružením úzce spolupracuje.

Předmětem nabídky učiněné před všemi zúčastněnými byla možnost podílet se na sociálních projektech městské části a rozšíření sociální činnosti Českobratrské církve evangelické na území Jižního Města. To však bylo panem Matějkou opakovaně odmítnuto.

Místostarosta Meixner byl na jednání požádán o prodloužení nájemní smlouvy s o. s. Společnou cestou. Na to oba jednající upozornil, že o výpovědi rozhodla rada městské části, která o této věci jednala dokonce dvakrát. Naposled při svém řádném jednání 4. února 2009 za účasti místopředsedkyně sdružení Mileny Svobodové. Na tomto jednání paní Svobodová mimo jiné konstatovala, že si je vědoma, že po právní stránce je výpověď z nájmu v naprostém pořádku.

Je proto nesmírně zarážející, že v tiskové zprávě podepsané panem Matějkou a paní Svobodovou (která se této schůzky nezúčastnila), je jednání místostarosty městské části Praha 11 interpretováno jako: „Dle našeho názoru se tato situace již velice blíží úmyslné diskriminaci Českobratrské církve evangelické,……“

S politováním musíme konstatovat, že obdobné formulace, a máme právo se domnívat, že účelově zkreslené, jsou v otevřeném dopise sdružení ze dne 25. února 2009 podsouvány i primátoru hlavního města MUDr. Pavlu Bémovi.

Za vedení městské části Praha 11

Jan Meixner, zástupce starosty

Praha 26. 2. 2009

ikona souboruTZ azylový dům ikona souboruDopis azyl primátorovi ikona souboruUsnesení ZHMP k azylovému domu

26.2.2009 18:29:51 | přečteno 1699x | PaedDr. Josef Škvor

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální