Projev starosty k poctě účastníků květnového povstání

Mgr. Dalibor Mlejnsky
V pondělí 11. května v 10 hodin starosta městské části Prahy 11 Dalibor Mlejnský uctil památku občanů, kteří obětovali v roce 1945 své životy při květnovém osvobozování Prahy. Pietní akt, který se u této příležitosti uskutečnil na Chodovském hřbitově, doprovodil projevem, který Vám zde přinášíme.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

dovolte mi, abych všechny přítomné jménem svým i jménem všech obyvatel městské části Praha 11 pozdravil na tomto místě, které má pro nás stále obrovský význam, přestože od květnových událostí (konce druhé světové války) uplynulo již šedesát čtyři let.

Přicházíme se poklonit památce bojovníků, kteří zde odpočívají, a vzdát hold těm, kteří bojovali za naši svobodu a máme tu čest přivítat je zde mezi námi. Je mi ctí, pozdravit ty z vás, kteří jste neváhali nasadit své životy, aby další generace Čechů mohli žít ve svobodě a míru. Naše vzpomínka a dík patří zároveň všem vojákům Rudé armády i ostatních zemí, kteří se po dlouhých letech bojů s hitlerovským Německem dostali až do Prahy v době, kdy je od vítězství dělil tak krátký čas. Chodov, Litochleby, Háje, Kunratice a další obce v okolí byly v období začátku května 1945 místem nejtěžších bojů. Od jihu se na Prahu valila ozbrojená fašistická vojska a naši obyvatelé se jim postavili téměř s holýma rukama. Dokázali se postavit po zuby ozbrojené německé přesile a zdržet jednotky SS v době, kdy Praha zoufale volala o pomoc.

Nesmíme se dopustit toho omylu, že nemá cenu opakovat známé věci. Vyvarujme se pocitu, že tato tradice s příchodem nové generace postrádá smysl. Naopak, je třeba neustále připomínat hrdinství vojáků (mužů, leckdy ještě téměř hochů), Čechů, Rusů, Slováků, Poláků……

Hovořme o třiceti tisících Čechů, kteří se zapojili do Pražského povstání a kteří během pár hodin vystavěli 1 600 barikád po celé Praze. Vzpomínejme na hrdinství a podporu lidí, kteří volali o pomoc prostřednictvím rozhlasu. Opakujme jména hrdinů, pokloňme se neznámým padlým vojákům. Důstojně a tak jak nejlépe umíme, připomínejme konec druhé světové války. Pozorně a s pokorou naslouchejme příběhům těch, kteří si prošli hrůzami války. V tichosti se skloňme před památkou vojáků, kteří prožili nejhorší válku v dějinách lidstva a svoji životní pouť neskončili v náruči svých matek, manželek a dětí, ale právě na tomto místě.

Čest Vaší památce!

11.5.2009 11:00:23 | přečteno 1538x | Petr Krtička

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální