Radní Jiří Janeček se dohodl se seniory

Přes rok trvající připomínková jednání se zástupci seniorů ohledně nájemních smluv v bývalých penzionech skončila dohodou. Magistrát více posílí garanci seniorům - po vypršení doby platnosti smlouvy bude s každým nájemníkem podepsána smlouva nová na další období. „Dohodli jsme se, že drobnou úpravou smlouvy budeme seniorům garantovat po devítileté platnosti smlouvy vždy její nové uzavření a to za stejných podmínek, i když podobnou garanci obsahovala také původní smlouva,“ popisoval dohodu radní pro sociální oblast Jiří Janeček po jednání se zástupci seniorů, které vedl Jaroslav Štraus. Ten společně s poslancem ČR Stanislavem Křečkem následně tuto úpravu také písemně odsouhlasil.

„Je to kompromis, který seniorům umožní doživotní užívání těchto bytů a současně budou pro město vytvořeny záruky, že tyto byty budou výhradně určeny k obsazování a užívání seniory, u nichž to bude ze sociálních i zdravotních důvodů žádoucí a kteří tyto byty užívají, či budou magistrátem jmenovitě vybráni,“ řekl po jednání Jaroslav Štraus s tím, že nyní vyzve seniory, aby smlouvy už podepsali. Hlavní město kvůli platnosti zákona o sociálních službách, který nezahrnul penziony pro seniory do sociálních zařízení, muselo tato zařízení převést pod bytový odbor jako klasické bytové domy s pravidly hlavního města pro nájemní bydlení.

„Naším záměrem nebylo poškodit stávající klienty, i když klienti musí uzavřít klasické nájemní smlouvy, ale jiné varianty se ukazovaly jako velmi obtížně realizovatelné,“ popisuje radní Janeček s tím, že budou uzavírány na dobu určitou celkem 9 let. „Smlouvy zůstávají ve stejném znění, jenom k nim přibude dodatek, aby se nemuseli nájemníci obávat, že by je někdo chtěl po jejich vypršení vyhazovat z bytu. Pokud budou plnit všechny stanovené podmínky, tedy platit nájemné, bude s nimi po jejím vypršení automaticky uzavřená nová smlouva. Zároveň jim je, vzhledem k nově schváleným pravidlům hlavního města k přijímání klientů do domovů seniorů, zaručeno i to, že v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu jim bude do těchto zařízení nabídnut přechod s adekvátní péčí,“ doplnil radní Janeček.

I když už téměř dvě třetiny seniorů nájemní smlouvy podepsaly, zbylá třetina k nim měla výhrady. „Doufám, že nyní je tato záležitost za námi a poopravené smlouvy budou i touto částí obyvatel bývalých penzionů podepsány. Těm, kteří smlouvu již mají, bude k podpisu nabídnut zmiňovaný dodatek,“ konstatoval radní Janeček.

23.9.2008 10:56:05 | přečteno 1751x | Daniel Potocký

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální