Stop zubnímu kazu

21.11.2011 Zdravotnické noviny - ZDN Strana 4 Příloha - Infoservis - blízko vás & pro vás

red

* Pilotní projekt VZP

Vysoká kazivost chrupu dětí v České republice nás podle posledních statistických šetření zařazuje na jedno z nejhorších míst v EU. Pilotní projekt Stop zubnímu kazu podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou si klade za cíl záchyt zejména rizikových dětí a zvýšenou péči o ně, i o jejich rodiny. V tomto ohledu se jedná o první program tohoto druhu v ČR.

Absence preventivních programů společně s nedostatečnou dostupností dětské zubní péče by mohla vést k explozi výskytu zubního kazu v dětské populaci s dopady na orální i celkové zdraví dětí. Tento pilotní projekt má tedy významný medicínský efekt v ochraně dětského zdraví se sekundárním dopadem i na dospělou populaci.

Dostupnost dětské zubní péče je v současnosti na mnoha místech České republiky problematická. Je to dáno nejen klesajícím počtem zubních lékařů a tím, že téměř dvě třetiny z nich jsou starší 50 let – zájem stomatologů o registraci dětí a systematickou preventivní péči o ně je dramaticky menší než o léčbu dospělých. V ČR se z mnoha důvodů rozpadly programy prevence zubního kazu, jako jsou celoplošná fluorizace pitné vody a kolektivní školní prohlídky. To přispělo k tomu, že výskyt zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní je vyšší než v zemích Evropské unie, zejména u 30 procent rizikových dětí.

Efektivní prevenci, odpovídající současné úrovni poznatků o vzniku a předcházení zubního kazu, je třeba zajistit jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Velmi podstatnou roli v péči o dětský chrup musí převzít rodina. Pouze zapojením celé rodiny lze dosáhnout skutečně dobrých výsledků, které přispějí k ústnímu i celkovému zdraví dětí. V tom se pojetí tohoto projektu odlišuje od preventivních programů probíhajících v současné době na několika místech České republiky, které jsou zaměřeny pouze na nácvik správné ústní hygieny u dětí v mateřských a základních školách.

Preventivní projekt Stop zubnímu kazu je zaměřen na děti v posledních třídách mateřských škol a v prvních třídách základních škol. Realizuje se ve spolupráci s městskými úřady Praha 10 a Praha 11 a tvoří ho tři vzájemně provázané programy s různou šíří dopadu na dětskou populaci.

Program I. – „Jak na zdravý úsměv“ Domy zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a v Praze 11 připravily letáky s informacemi o prevenci nejčastějších onemocnění a úrazů zubů i ústní dutiny ve formě srozumitelné především dětem. Letáky jsou distribuovány do mateřských a základních škol.

Program II. – „Vezmi mámu a tátu s sebou“ Tento výchovný program je určen dětem z posledních ročníků mateřských škol. Na rodičovských schůzkách odborníci zvou děti i s dospělými na zábavnou a hravou vzdělávací akci. Preventistky pak navštěvují školy a učí děvčata a chlapce správně si čistit chrup po obědě, aby u nich upevnily návyky získané při edukační lekci.

Program III. – „Spolu na kaz přijdeme včas“ Ke spolupráci byly vyzvány všechny základní školy v Praze 10 a v Praze 11. Rodiče žáků prvních tříd byli seznámeni s existencí preventivního programu, jehož cílem je předcházení zubnímu kazu. Děti se společně v doprovodu učitele účastní speciálně připravené výchovné a vzdělávací hodiny v učebně Domu zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a 11. Těm, kterým rodiče dají písemný souhlas, je nabídnuta i možnost individuálního vyšetření. Rodiče, jejichž potomkům se nadměrně kazí zuby, se mohou zúčastnit s dítětem speciálního výchovného a vzdělávacího kurzu. Dětem s kariézním chrupem a dalšími onemocněními v dutině ústní bude zajištěna odborná péče stomatologa.

Záchyt rozsáhlých kazů a včasné ošetření dočasných zubů spolu s upevněním správných návyků v péči o chrup umožní předcházet někdy i závažným komplikacím s možným dopadem na celkové zdraví.

Preventivní program Stop zubnímu kazu, který trvá po celý rok 2011, je určen pro 15 000 dětí, z nichž 2 400 je ve věku od pěti do sedmi let. Toto období, kdy začíná výměna mléčných zubů za stálý chrup, je klíčové pro další zdravý orální vývoj.

Projekt by neměl být jednorázovou záležitostí, ale měl by se stát základem pro kontinuální preventivní péči o děti v Praze 10 a v Praze 11.

24.11.2011 11:28:06 | přečteno 1728x | Petr Kefurt

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální