Dotace od městské části Praha 11, investiční záměry, pronájmy bytů

Tisková zpráva ze dne 23. března 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 23. března 2006

Dotace od Magistrátu využije Praha 11 na prevenci, údržbu soch a pro Městskou lidovou knihovnu

Městská část Praha 11 získala díky rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy dotaci ve výši 20 500,- Kč, která je určena na údržbu plastik, a částku 56 500 Kč, která je určena Městské lidové knihovně. Další dotaci, která činí více než 200 000 Kč , využijí ZŠ Chodov, ZŠ Mikulova 1594 a ZŠ Mendelova 550 na preventivní programy pro své žáky.

Žáci škol Prahy 11 se podívají do Lidic a Terezína

Částkou 31 000 Kč přispěla Rada městské části Praha 11 Českému svazu bojovníků za svobodu , který uspořádá zájezdy pro jihoměstské žáky do Lidic a Terezína. Tyto zájezdy pomohou nejen při výuce dějepisu, kdy si děti budou moci díky vlastní zkušenosti seznámit s částí českých a československých dějin. Zájezdy by se měly uskutečnit v květnu nebo v červnu a zúčastní se jich šest autobusů.

Jižní město bude mít pohádkový semafor

Netradiční formu prevence dětí a mládeže, černé divadlo Pohádkový semafor, varující před dopravním nebezpečím, podpořila Rada městské části Praha 11 částkou 69 000,- Kč. Tento projekt se uskuteční v KC Zahrada, a to formou šesti představení, které budou odehrány v dubnu, a které jsou určeny všem mateřským školkám a dětem z 1. stupňů základních škol.

Letošní představení budou odehrána díky kladným ohlasům z minulého roku.

Dobrovolní hasiči Prahy 11 doplní vybavení

Rada městské části Praha 11 odsouhlasila přijetí daru pro Sdružení dobrovolných hasičů v hodnotě přes 60 000 Kč, který schválila Rada hl. m. Prahy. Do tohoto daru patří soupravy radiostanic po velitele a mužstvo, lékárny a hadice.

V Praha 11 může vyrůst unikátní integrační centrum

Pronájem bývalé mateřské školky schválila Rada městské části Praha 11 na svém zasedání dne 21. 3. V tomto objektu by tak mohlo vyrůst unikátní integrační centrum, zahrnující výdejnu a zkušebnu zdravotních pomůcek, centrum pro podporované zaměstnání, centrum pro podporu samostatnosti v rámci volnočasových aktivit a centrum pro rodiče a přátele zdravotně postižených dětí. Tato centra by se měla zabývat následujícími aktivitami: poradenstvím v oblasti zdravotních pomůcek, prodej didaktických pomůcek, půjčovna zdravotních pomůcek, dále podporou začleňování lidí znevýhodněných na trhu práce na běžná pracoviště a do společnosti, pomoc při hledání a udržení zaměstnání, konzultace odborným pracovníkům, konzultace se zaměstnavateli. Toto centrum bude také nabízet konzultace s klienty, dále jejich podporu při rozvoji samostatnosti v každodenních aktivitách, bude zde prováděn výcvik komunikačních a sociálních dovedností. Centrum pro rodiče a přátele zdravotně postižených dětí se bude zabývat integrací dětí se zdravotním postižním do běžných mateřských školek, bude poskytovat osobní asistenci postiženému dítěti a podporovat vzájemnou spolupráci pedagogů a rodičů.

Obyvatelům Prahy 11 se rozšíří spektrum služeb

Obyvatelé Prahy 11 získají další rozšíření služeb. Stát by se tak mělo díky nové obchodně administrativní budově, která by měla vyrůst u ulice Opatovská nedaleko budovy polikliniky, a ve které by měly být obchody několika velikostí, restaurace a další provozovny.

Tato budova by měla odclonit rušnou Opatovskou ulici pro obyvatele nedaleké ulice Jašíkova. I z toho důvodu trvá Rada městské části Praha 11 na tom, aby přístupy do tohoto objektu byly realizovány od ulice Opatovská. Chystané služby doplní stávající sortiment služeb v této oblasti. V budoucnu by se neměla opakovat situace s odchodem společnosti Julius Meinl, kvůli kterému zůstaly některé oblasti bez prodejny potravin, respektive si někteří obyvatelé těch kterých oblastí stěžovali na malý výběr. Vznik této budovy by měl pomoci snížit i deficit parkovacích míst, protože podle záměru investora by zde mělo být vybudováno cca. 120 parkovacích míst.

Praha 11 chystá na květen setkání s obyvateli, které bude zaměřeno i na toto téma a oblast v sousedství KD Opatov, kde se také toto setkání uskuteční.

Praha 11 pronajme další byty

Postup Prahy 11 vůči neplatičům se pozitivně projevuje v nabídce volným bytům zájemcům o bydlení v městské části Praha 11. Proto mohla rada městské části dne 21. 3. schválit záměr pronájmu 6 bytů, z toho jeden pro zájemce z řad mladých rodin a svobodných občanů do 35 let, zbývající byty jsou nabízeny za smluvní nájemné. Informace o těchto nabídkách mohou zájemci získat na webu městské části www.praha11.cz nebo na odboru majetkoprávním úřadu městské části, na čísle 267 902 256.

Více informací Vám podá: Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

24.3.2006 13:05:07 | přečteno 2768x | Bc. Filip Procházka

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální