Informace o grantech, regeneracích a další TZ

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

Praha 11 schválila první kolo grantů

Rada městské části Praha 11 vyjádřila svůj souhlas s poskytnutím grantů pro I. Kolo na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví, a to ve výši 312 500,- Kč, respektive 79 500,- Kč. Granty budou v této oblasti určeny například pro nízkoprahové kluby určené ohrožené mládeži, organizace, které svým klientům pomohou při hledání zaměstnání, na provoz stacionářů, linky důvěry, eventuelně rekondiční pobyty. Pro oblast protidrogové politiky uvolnila Praha 11 částku 55 000,- Kč. Tyto peníze jsou vyhrazeny na preventivní programy. Městská část Praha 11 uvolňuje mimo tyto granty každým rokem cca. 400 000 korun na preventivní protidrogový program pro své školy.

Třetí oblastí, pro kterou rada městské části určila granty, je oblast kultury. Zde se jedná o částku 496 000,- Kč. Finance z této částky použijí obdarované organizace na zájmové kroužky, kulturní činnost dětských a mládežnických organizací, divadelní přehlídky a další akce. Částka 516 000,- Kč je určeno pro oblast sportu a tělovýchovy, a to zejména na sportovní turnaje, eventuelně sportovní vybavení klubů a organizací Prahy 11.

Všechny granty schválené Radou městské části Praha 11 musí ještě schválit zastupitelstvo této městské části.

Praha 11 podpoří Univerzitu třetího věku

Další finanční částku, tentokrát 250 000,- určila Praha 11 jako příspěvek na seniorské aktivity, respektive na akce Univerzity třetího věku a Klubu aktivního stáří. Praha 11 tak podpoří jazykové, výtvarné, pohybové kurzy a další kurzy pro seniory, o které je mezi nimi velký zájem.

Jižní město získá nové pozemky

Majetek městské části Praha 11 se rozroste o pozemek pod hřištěm HC Háje. Vzhledem k tomu, že tento pozemek byl vydán v restituci a končila doba, kdy mohl sportovní oddíl HC Háje na tomto pozemku zůstat, hrozilo nebezpečí, že by se tento klub musel vystěhovat. Toto nebezpečí odvrátila Rada městské části Praha 11 svým rozhodnutím zmíněný pozemek o rozměrech 2 794 m2 odkoupit. Pokud tento záměr odsouhlasí Zastupitelstvo městské části Praha 11, městská část pozemek odkoupí.

Praha 11 se přiblížila k rekonstrukci tzv. Centrálního parku

Další krok, kterým se přiblížila rekonstrukce tzv. Centrálního parku na Praze 11 udělala Rada městské části Praha 11 na svém zasedání 7. března 2006. Tehdy schválila nájem pozemků ve východní části tohoto parku. Jedná se o část pozemků, které byly vráceny v restituci, což neumožňuje celkovou realizaci Centrálního parku. Na těchto nově získaných pozemcích by mohlo vyrůst dětské hřiště a osvětlení. O získání dalších pozemků se stále jedná.

Praha 11 pronajme tři byty po neplatičích

Tři byty, které byly uvolněny po neplatičích, nabízí k pronájmu městská část Praha 11. Jedná se o dva byty 1+1 a jeden 3+1. Tyto záměry a podmínky, které musí zájemce o uvolněné byty splnit, budou zveřejněny na webu městské části Praha 11 a na úřední desce. Zmíněné uvolněné byty jsou ještě nabídnuty za stávajících pravidel. Vzhledem k nedostatku volných bytů se ale chystá jejich změna, která se dotkne i pronájmu bytů formou výběrového řízení.

Podrobnější informace je možné získat na bytovém oddělení odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 11.

Objekty na Praze 11 omládnou

Další objekty v majetku městské části Praha 11 omládnou. Jednat se bude o domy v Peterkově ulici 1949 - 1953, jejichž záměr regenerace schválila rada této městské části a k níž bude zpracována projektová příprava. V rámci této regenerace by měl být zateplen obvodový plášť, sanovány lodžie, provedeny rozvody elektrické energie k domovním zvonkům nebo bytovým jističům, vyměněny výtahy nebo instalován zabezpečovací systém. Kdy budou tyto práce zahájeny vyplyne ze zpracované projektové dokumentace.

Praha 11 hodlá také pokračovat v rekonstrukci základních škol Donovalská a K Milíčovu, a to rekonstrukcí obvodových plášťů pavilonů G, respektive F1 a F2. Rekonstrukce obou objektů by měly být dokončeny na podzim tohoto roku. Zároveň bude provedena kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, i tato oprava by měla být dokončena na podzim.

Dům dětí a mládeže pořádá fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj dětí od 6 do 15 let „O pohár místostarosty Prahy 11“ bude hostit modernizované fotbalové hřiště s umělou trávou u ZŠ Pošepného náměstí. Tento turnaj se zde odehraje vždy o víkendech od 11. do 26. března.

Více informací Vám podá: Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

17.3.2006 9:09:41 | přečteno 2038x | Bc. Filip Procházka

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální