Návštěva prezidenta republiky s chotí na JM, setkání s občany, Svátek sousedů na Praze 11

V Klíči č. 4/2006 odpovídala starostka městské části paní Marta Šorfová na otázky týkající se návštěvy prezidenta republiky Václava Klause a jeho chotě Livie na JM, setkání s občany k rekonstrukci v ulici Anny Drábíkové a informovala o květnovém Svátku sousedů na Praze 11. Přinášíme vám celý text.

Městskou část Praha 11 navštívil prezident republiky Václav Klaus s chotí. Jaký byl program jejich návštěvy a jak se prezidentskému páru na Jižním Městě líbilo?

Prezidentskému páru jsme chtěli ukázat nejzajímavější objekty na území městské části, a to jak historické, tak nově zrekonstruované i zcela nové. Václav Klaus s chotí si tak prohlédli zrekonstruovanou Základní školu K Milíčovu, budovu pneuservisu, který vznikl z bývalé kotelny, moderní objekt společnosti T-Mobile a obchodně - společenské Centrum Chodov. Prezident Klaus svou návštěvu zahájil v budově úřadu v Ocelíkově ulici, kde se seznámil s vedením městské části, některými zastupiteli a pracovníky úřadu. V Základní škole K Milíčovu 674 besedoval se žáky osmých a devátých ročníků a se studenty Podnikatelské akademie. Pan prezident velice chválil aktivitu a všestranné znalosti našich dětí i jejich nebojácnost v diskusi s ním a s besedou byl velmi spokojen. Paní Livia Klausová zatím navštívila domov důchodců v Hájích a dům s pečovatelskou službou na Opatově a pohovořila s klienty a zaměstnanci těchto zařízení. Prezidenta Klause jsme také seznámili s pracovišti živnostenského úřadu a odboru vnitřních věcí úřadu naší městské části, prohlédl si jedinečnou curlingovou halu, a také si tento sport osobně vyzkoušel. Své pocity prezident republiky shrnul i na tiskové konferenci, která se konala v obřadní síni Chodovské tvrze. Uvedl, že je rád, když může poznávat městské části z různých úhlů pohledu, a vyjádřil svou spokojenost s návštěvou Jižního Města, podle jeho slov velice zajímavou.

Dne 30. 5. se v Praze 11 uskuteční Svátek sousedů. O co se jedná?

Svátek sousedů se poprvé konal ve Francii v roce 1999, v loňském roce jej slavilo již 4,5 milionu lidí ve 377 Evropských městech. Letos se k němu připojí i Praha. V rámci tohoto svátku, jak už sám název napovídá, budou mít i lidé na Jižním Městě ideální příležitost lépe poznat své sousedy a navázat s nimi bližší vztahy. Účast obyvatel jednotlivých pater, domů nebo členů bytových družstev a dalších obyvatel městské části pomůže překonávat anonymitu bydlení v panelových domech. Městská část Praha 11 se k tomuto svátku připojí dnem otevřených dveří radnice, příchozí si budou moci prohlédnout radniční budovy v Ocelíkově a Vidimově ulici a zhlédnout kulturní program, který jsme připravili ve spolupráci s našimi školami a školkami. Program začne v dopoledních hodinách a skončí asi o páté hodině odpolední. Protože našimi sousedy jste vy, obyvatelé Prahy 11, srdečně vás zvu, vstupte do otevřených dveří naší radnice, rádi vás uvidíme!

Krátce po sobě se uskutečnila dvě setkání s občany, zaměřená na rekonstrukci domu v ulici Anny Drabíkové. Proč?

Vzhledem k tomu, že regenerace tohoto domu je poměrně náročná, jeho obyvatele trápí stavební práce, a také si stěžují na různé nešvary, kterých se podle jejich názoru dělníci dopouštějí. Po prvním setkání jsme se s mým zástupcem Ing. Janem Šimůnkem byli na místě podívat, abychom se přesvědčili, jak práce probíhají a na co si obyvatelé stěžují nejvíce. Některé stížnosti jsme ve spolupráci se stavební firmou vyřešili. Velkým problémem pro obyvatele tohoto domu byla také výška zábradlí na balkonech, a tu se nám podařilo v 1. až 10. patře snížit. I březnového setkání s občany se zúčastnili převážně obyvatelé tohoto rekonstruovaného domu, amy jsme si tak mohli ověřit, zda naše dosavadní zásahy dostačují, případně zjistit, zda je trápí ještě nějaké další problémy způsobené stavbou. I přes naši snahu není možné vyhovět všem, některé práce musejí totiž být provedeny rychle, jinak by se rekonstrukce domu protáhla, což by mělo mj. za následek, že by zdejší obyvatelé byli nuceni žít v nepříjemných staveništních podmínkách mnohem déle. Rekonstrukci stále sledujeme, a tak se 3. dubna setkáme s obyvateli tohoto domu znovu.

Se starostkou

paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

26.4.2006 12:33:07 | přečteno 644x | Jana Jelínková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální