Granty, investice, záměry

Tiskové zprávy ze dne 11. října 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 11. října 2006

U ZŠ K Milíčovu 674 vyroste několik hřišť

Tenisové kurty a patřičná zázemí, dále softbalové a víceúčelová hřiště pro hokej, hokejbal, in-line hokej a streetball vyrostou na části pozemků ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674. Společně s nimi budou vybudovány i tribuny, sklad, provozní budova a několik parkovišť. Výstavbou těchto hřišť získají obyvatelé nejen z okolí školy další možnost, jak trávit svůj volný čas. Tato sportoviště zde postaví soukromý investor, městská část vloží do výstavy 4 000 000 Kč, dík kterým vzniknou inženýrské sítě.

Další parkovací stání pro obyvatele Jižního Města

Deficit parkovacích míst v Praze 11 by se mohl opět snížit. A to díky rozhodnutí rady městské části, která odsouhlasila záměr výstavby hromadných podzemních garáží ve vnitrobloku ulic Křejpského a Lečkova. Za podmínek, že investor zachová v maximální míře vzrostlé stromy, které stojí mimo půdorys objektu, že nahradí likvidované stromy vzrostlou zelní a že na střeše objektu vybuduje sportovní a dětská hřiště, zde bude moci postavit garáže s kapacitou 64 boxů. Jejich objekt bude zcela zapuštěn pod zem. Poté, co budou garáže vybudovány, budou jednotlivá stání nabídnuta zájemcům k odkoupení. Tento záměr sokorumého investora vychází mimo jiné z ankety, která byla pořádána na začátku roku 2006.

Nové administrativní projekty a byty vyrostou na Opatově

Rada městské části Praha 11 vyjádřila souhlas se záměrem výstavby obchodně-administrativních a bytových objektů u Litochlebského náměstí. Aby investor tento svůj záměr mohl uskutečnit, musí objekt mimo jiné začlenit záchytné parkoviště systému P+R, přemístit administrativní budovu, tzv. Crystaltower tak, aby v rámci záměru bylo možné zrealizovat bezbariérový vstup ze stanice metra Opatov a předložil architektonickou studii tohoto objektu k dalšímu projednání.

Městská část bojuje proti neplatičům

Dalším krokem v boji s neplatiči, kteří dluží Praze 11 až 23 milionů korun na nájemném, je výpověď z nájmu bytu, která byla schválená radou městské části na jejím zasedání dne 10. 10. 2006. Důvodem pro tuto výpověď byla dlužná částka 33 225 Kč. Městská část Praha 11 řeší problémy s neplatiči průběžně, a proto již v tomto roce bylo vystěhováno již šest osob, sedmá se proti vystěhování odvolala.

Praha 11 žádá o grant pražský magistrát

O grant na rekonstrukci svých sportovišť žádají dvě základní školy prostřednictvím městské části. ZŠ Mendelova by ho ráda využila na rekonstrukci stávající škvárové atletické dráhy na třídráhový ovál. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto oválu, při jehož rekonstrukci bude vybudován i sektor pro vrh koulí a prostor pro skok vysoký, jsou 2 804 948 Kč. Městská část se na těchto nákladech podílí 841 484 Kč a Magistrát hl. m. Prahy žádá o 1 963 464 Kč. ZŠ Květnového vítězství 1554 je druhou školou, která žádá o podobný grant. Ten by byl rovněž určen na rekonstrukci stávající škvárové dráhy, místo které by měla být vybudovaná sprintérská rovinka se čtyřmi dráhami s umělým povrchem. Náklady na tuto úpravu jsou 2 225 391 Kč a Praha 11 žádá magistrát o příspěvek ve výši 1 557 774 Kč.

V ulicích Křejpského - Lečkova po novém chodníku

Částka 750 000 Kč je určena na opravu chodníku v ulici Křejpského - Lečkova. V rámci této opravy bude odstraněn zničený povrch chodníku, opraveny vpusti, obrubníky, chodník a betonová dlažba budou vyspádovány tak, aby z nich vod lépe odtékala.

Další senioři budou bydlet v novém

Částka 650 000 korun je určena na modernizaci bytových jader v domě s pečovatelskou službou Blatenská. Ve třech bytech budou za tuto částku upravena bytová jádra, vyměněny podlahové krytiny, byty získají i novou malbu.

Dotace Dobrovolným hasičům

Rada Prahy 11 přijala dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 201 000 Kč, určenou Sdružení dobrovolných hasičů Chodov. Získané peníze jsou určeny jako příspěvek na činnost tohoto sdružení a na opravu techniky, kterou používají.

Další krok k nové parku na Jižní Město

V lokalitě lemované ulicemi Türkova, Mírového hnutí a slepé části ul. Donovalská, na pozemcích o celkové výměře přes 50 000 m2, vznikne nový park. Budou rozšířeny trávníky, vznikne zde oplocené dětské hřiště, hřiště pro skateboard, okružní komunikace, která bude vhodná i pro bruslení.. V části nového parku, přilehlé ke stávající zeleni, vyroste kruhový pavilon pro oddávání v plenéru. Plánováno je rovněž nové osvětlení těchto prostor. Součástí parku budou i parkovací stání. Při realizaci tohoto parku bude nutné vystavět síť parkových chodníků, provést sadové úpravy, a to vysadit nové dřeviny a založit trávníky, položit nové inženýrské sítě a další. Realizace tohoto parku by měla být provedena za 20 milionů korun.

Realizátora tohoto parku vybrala městská část Praha 11 na svém zasedání dne 10. 10. 2006.

Více informací Vám podá: Bc. Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

18.10.2006 14:58:09 | přečteno 1444x | Bc. Filip Procházka

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální