Systém integrované sociální intervence / SISI

Projekt SISI - Systém integrované sociální intervence - je novým projektem dlouhodobého, systematického a komplexního boje proti sociálně-patologickým jevům. Na území MČ P11 je financován z rozpočtu MČ P11 a je součástí konceptu Bezpečné Jižní město.

Systém integrované sociální intervence SISIm

Realizátorem projektu SISI je společnost ABI Special, s.r.o.

Smyslem projektu SISI je za pomoci různorodých a vzájemně provázaných nástrojů (respektive činností, aktivit a nastavených opatření) předcházet, účinně řešit a eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů. Těmi se rozumí rizikové chování, v dlouhodobém hledisku pak zejména u dětí a mládeže. Činnosti SISI jsou zaměřeny především na odkrývání latentního a zatím nezachyceného rizikového chování tak, aby byla nastavena účinná opatření a pomoc již na samém počátku problému a v ideálním případě se tak problému zabránilo.

SISI považuje za důležité systematicky pracovat právě s touto cílovou skupinou ještě ve chvíli, kdy se projev rizikového chování nestal natolik závažný, aby se dostal do oficiálních evidencí orgánů sociálně-právní ochrany, či orgánů jinak veřejně činných. SISI se tak snaží působit ve všech oblastech a všemi cestami, aby zachytil co nejvíce možností působit osvětově, preventivně či situačně intervenčně v oblasti problematiky rizikového chování, a to zejména dětí a mladistvých.

Na úrovni bezpečnostní části projektu, kde je řešena viditelná forma rizikového chování, pak cílovou skupinu netvoří jenom děti, rodiče a pedagogický personál, ale všechny osoby vykazující rizikové chování či tímto rizikovým chování ohrožené - tedy např. osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách či osoby znečišťující danou lokalitu nebo se dopouštějící vandalismu apod. V takových případech jsou prostřednictvím nástrojů statické fyzické ostrahy uplatňována také drobná represivní opatření. V řadě případů ve smyslu důsledného vymáhání veřejného pořádku a dodržování platných právních norem úzce spolupracujeme s MP či PČR. Tyto represivní činnosti a opatření jsou intenzivně podpořeny uváděnými preventivními a intervenčními aktivitami.

Vždy je důsledně dodržováno pravidlo, že je dříve nabídnuta pomoc a podpora. V případě, že však osoba (např. osoby bez přístřeší znečišťující své okolí, děti trávící neorganizovaně svůj volný čas a porušující veřejný pořádek apod.) pomocnou ruku nepřijme a dále se dopouští protiprávního jednání, je důsledně proti takovémuto jednání postupováno.

Vycházeje při tom z notoricky známé myšlenky, že právo a svoboda jednoho končí tam, kde jsou narušována práva a svobody ostatních a že ostatní občané Prahy 11, kteří se chovají řádně a z jejichž peněz jsou financovány např. opravy majetku poničeného vandalismem či znečištěného, mají právo nebýt znevýhodňováni a mají právo, aby v jejich MČ byla zajištěna bezpečnost a pořádek.

více informací na www.sisipraha.cz

ikona souboruLetákSISI.pdf

19.9.2008 - aktualizováno 12.11.2010 13:51:39 | přečteno 11785x | Petr Kefurt

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální