Duben 2009

Krádež jí nevyšla. Hlídka strážníků byla v noci 20. dubna vyslána do Opatovské ulice na stanici MHD, kde pracovník Systému integrované sociální intervence (SISI) městské části Praha 11 viděl ženu, která okrádala spícího cestujícího. Po příjezdu na místo hlídka dotyčnou ženu zadržela, neboť skutečně u sebe měla náprsní tašku okradeného. Pro podezření ze spáchání trestného činu hlídka ženu omezila na osobní svobodě a předala k dalšímu šetření Policii ČR.

Recividista kradl. Odpoledne 20. dubna byl v prodejně Plus zadržen pachatel drobné krádeže. Následnou lustrací hlídka strážníků zjistila, že muž byl navíc v minulosti již za tento skutek trestán a je také celostátně hledán Policií ČR, jelikož nenastoupil do výkonu trestu. Proto strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Řídil a nesměl. V Türkově ulici v ranních hodinách 22. dubna si hlídka strážníků všimla osobního vozidla, které vyjíždělo od zdejší provozovny. Kvůli podezřelému chování řidiče strážníci vozidlo zastavili a následnou kontrolou zjistili, že řidič má zákaz řízení motorových vozidel. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a předán k dalšímu šetření republikové policii.

Prali se. Na Operační středisko OŘ MP Praha 11 bylo večer 23. dubna oznámeno, že v provozovně Palma na Opatovské ulici se perou mladíci. Po příjezdu hlídky na místo strážníci spatřili dva muže, kteří se vzájemně na veřejnosti napadali. Pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví byli mladíci strážníky omezeni na osobní svobodě a předáni k dalšímu šetření na Policii ČR.

Spal u výtahu. Na Operační středisko MP Praha 11 bylo dopoledne 10. dubna oznámeno, že v Hlavatého ulici v jednom z panelových domů leží u strojovny výtahu neznámá osoba. Hlídka přijela na místo a nalezla muže, který nebyl s to hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost. Proto jej strážníci předvedli na služebnu Policie ČR, kde bylo zjištěno, že dotyčný má zákaz pobytu v České republice a bude tedy podroben dalšímu šetření.

Zadrželi celostátně hledaného. Večer 12. dubna strážníci městské policie prováděli kontrolu vnitrobloku ulic Jašíkova a Křejpského. Při ní hlídka spatřila skupinu mladíků, od které se náhle oddělil neznámý muž a rychlou chůzí odcházel. Strážníci muže dostihli a po kontrole dokladů zjistili, že je na něj vydán Policií ČR příkaz k zatčení a je rovněž veden v evidenci celostátně hledaných osob. Proto jej předvedli na služebnu Policie ČR k dalšímu šetření.

Ubytoval se na louce. Při běžné hlídkové činnosti si strážník specialista okrskář ráno 15. dubna povšiml nestandardního příbytku na louce u křižovatky ulic Mírového hnutí a Benkova. Uvnitř se nacházel muž, o němž následnou lustrací strážník zjistil, že se jedná o celostátně hledanou osobu. Proto jej předvedl k dalšímu šetření na služebnu Policie ČR.

Kradl v obchodě. Dne 15. dubna městská policie přijala oznámení, že byl v Obchodním centru Chodov v provozovně Hypernova zadržen pachatel krádeže. Po příjezdu hlídky na místo strážníci zjistili, že po výtečníkovi Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Proto se následně za doprovodu strážníků ocitl na služebně Policie ČR.

Byl hledaný a kradl. Podobnou situaci jako v předešlém případě strážníci řešili 17. dubna odpoledne v Penny marketu v Hlavatého ulici. I zde strážníci zjistili, že muž, který kradl, je veden jako celostátně hledaná osoba. Také jeho strážníci odevzdali do rukou republikové policie.

Pozorná hlídka. Ve večerních hodinách 17. dubna při běžné hlídkové činnosti v Mikulově ulici spatřila autohlídka městské policie mladíka, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Následnou lustrací se podezření strážníků potvrdilo a ti dotyčného předali k dalšímu šetření na služebnu republikové policie.

Hledaného našli v lesoparku. Hlídka strážníků si při běžné hlídkové činnosti v Hostivařském lesoparku u zahrádkářské kolonie v ranních hodinách 1. dubna povšimla neznámého muže, který odpovídal popisu osoby celostátně hledané Policií ČR. Následnou lustrací se podezření strážníků potvrdilo, proto jej předvedli na Policii ČR.

29.4.2009 9:27:30 | přečteno 1800x | Petr Krtička

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální