Objekty v Praze 11

Tančící světlo , autor: PhDr. Jiří Bartoň
Architektonické solitéry i stavební soubory na území městské části Praha 11 a ze správního obvodu Praha 11, tedy Jižního Města, Chodova a Hájů, ale také z Křeslic, Šeberova a Hrnčířů, Újezdu a Kateřinek. Památné, poutavé a nějak zajímavé objekty. Přehled je stále rozšiřován. Zahrnuje několik časových údobí: Před rokem 1900, 1900 - 1967, 1968 - 1989, 1990 - 2010. Jednotlivé epochy byly určeny staletími i hlavními změnami v postavení popisovaného území.

Před rokem 1900: Minulost naší městské části a celého správního obvodu Praha 11 zanechala kolem nás patrné stopy. Přehled výraznějších objektů v hranicích správního obvodu Praha 11, pocházejících z doby před rokem 1900, není nijak velký. Představují však doklady práce, myšlenek, pocitů i víry generací. Přehled zahrnuje především bývalé hospodářské dvory, ale i další stavby. Tvrz v Chodově, kostel a prostor hřbitova v Hrnčířích, školní budovu v Hrnčířích, kapli v Hájích, více nebo méně dochované objekty rolnických hospodářství a částečně dochované dispozice půdorysných řešení starého stavebního jádra obcí. (Zde i dál viz též: Sochy, reliéfy a desky.)

1900 - 1967: Stavby v Hájích, v Chodově a v dalších bývalých obcích dnešního pražského správního obvodu Praha 11, stavěné krátce před 1. světovou válkou, zejména ale po vzniku republiky v dalších desetiletích, až do doby připojení katastrů jmenovaných obcí k hlavnímu městu. Od šedesátých let se již na území projevovaly stavby, jejichž realizaci si vynutily potřeby Prahy. K nim přistupovaly další, místního významu.

1968 - 1989: Stavební objekty, které vznikly po připojení území k Praze, ať z potřeb pražské aglomerace, jako dostavby potřebné pro původní obce nebo jako součást výstavby Jižního Města, pro jehož dobový vzhled jsou některé dosud charakteristické. Dominantní objekty jako hotelové domy však většinou vyrůstaly až na závěr tohoto období. Mnohé výraznější stavby ovšem prošly v následující epoše nutnými stavebními úpravami, v některých případech zásadního významu, jež v nich často našly nové hodnoty. Někdy přitom došlo ke změně využití objektů, případně i k zániku, když původně zamýšlenému účelu začal sloužit objekt jiný nebo vzniklo dobově nové řešení.

1990 - 2010: Postupně doplňovaný přehled stavebních solitérů i souborů současnosti, významných z hlediska jejich využití nebo zajímavých z hlediska architektury. V některých případech jde o zásadněji upravené starší stavby nebo jejich přístavby, často se však jedná o stavby nové.

Objekty v Praze 11

PhDr. Jiří Bartoň
Atrium radnice
 
Atrium radnice
 
Radnice Prahy 11
 
Informační středisko ÚMČ v Hájích
 
Informační středisko ÚMČ v Hájích
 
ZŠ Pošepného náměstí.
 
ZŠ Pošepného náměstí
 
ZŠ Pošepného náměstí
 
ZŠ Pošepného náměstí
 
Jihoměstská horohala
 
Jihoměstská horohala
 
Jihoměstská horohala
 
Jihoměstská horohala
 
Jihoměstská horohala
 
Jihoměstká horohala
 
Jihoměstská horohala
 
Horoobjekt
 
ZŠ Campanus
 
ZŠ Campanus
 
ZŠ Campanus
 
Stanice metra Háje
 
Stanice metra Háje
 
Stanice metra Háje
 
Sportovní hala Jižní Město
 
Sportovní hala Jižní Město
 
Sportovní hala Jižní Město
 
Poliklinika Opatovská
 
Domov s pečovatelkou službou
 
Domov s pečovatelskou službou
 
Domov s pečovatelskou službou
 
Služebna a ředitelství Městské policie
 
Nová zástavba v Milíčově
 
Nová zástavba v Milíčově
 
Jedna ze středních a odborných škol
 
Výhled od Finančního úřadu
 
Finanční úřad
 
Finanční úřad
 
Hala pro bojové sporty
 
Centrum bojových sportů
 
Centrum bojových sportů
 
Jihoměstský pivovar
 
Jihoměstský pivovar
 
Jihoměstský pivovar
 
ZŠ Donovalská
 
Nová ulice na Chodovci
 
Bezbariérové domy
 
Administrativní objekt
 
Administrativní objekt
 
Víceúčelový objekt v Roztylech
 
Nová zástavba Chodovce
 
ZŠ Mendelova
 
Zázemí Červené školy
 
Zázemí Červené školy
 
ZŠ K Milíčovu
 
Gymnázium Opatov
 
Modrá škola
 
Obytný dům v Tatarkově ulici
 
Areál V Parku
 
Areál V Parku
 
Areál V Parku
 
Areál V Parku
 
Areál V Parku
 
Výstavba areálu V Parku
 
Výstavba areálu V Parku
 
Hviezdoslavova
 
Centrum Opatov
 
Centrum Opatov
 
Centrum Opatov
 
Centrum Opatov
 
Curlingová hala
 
Curlingová hala
 
Schodiště ke stanici metra Chodov
 
Zastávka MHD
 
Obchodní centrum Chodov
 
Obchodní centrum Chodov
 
Obchodní centrum Chodov
 
Obchodní centrum Chodov
 
Obchodní centrum Chodov
 
Obchodní centrum Chodov
 
Domy po celkové rekostrukci.
 
ZUŠ Jižní Město
 
Areál O2
 
Obytné domy U Pojišťovny v Roztylech
 
Vchod do objektu MV ČR Gen. řed. HZS ČR
 
MV ČR Gen. řed. HZS ČR
 
Sbor Milíče z Kroměříže
 
Sbor Milíče z Kroměříže
 
Sbor Milíče z Kroměříže
 
Sbor Milíče z Kroměříže
 
Archiv hl. m. Prahy
 
Archiv hl. m. Prahy
 
Archiv hl. m. Prahy
 
KC Matky Terezy
 
KC Matky Terezy
 
KC Matky Terezy
 
Komunitní centrum Matky Terezy
 
KC Matky Terezy
 
Pracoviště Úřadu MČ Praha 11 ve Vidimově ul.
 
Koliba
 
Koliba
 
Městská knihovna v Praze, Artotéka
 
Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská
 
Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská
 
Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská
 
Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská
 
Radnice MČ Praha 11 v Ocelíkově ul. po opravě
 
Severní trakt radnice v Ocelíkově ul.
 
Obchodní objekt v Roztylech
 
Obytný komplex v Roztylech
 
Kulatý Chodovec
 
Administrativní objekt na Chodovci
 
Atmosféra Chodovce
 
Atrium KD Zahrada
 
Kulturní centrum Zahrada
 
Archivní ulice
 
Národní archiv a Státní archiv Praha
 
Národní archiv a Státní archiv Praha
 
Národní archiv a Státní archiv Praha
 
Archivní areál
 
Národní archiv
 
Národní archiv
 
Jižní brána Prahy
 
Jižní brána Prahy
 
Budova T-Mobile v Horních Roztylech
 
Výstavba u metra Roztyly v 1. polovině r. 2003
 
Knihovna Jírovcovo náměstí
 
Vchod do pobočky Městské knihovny Praha na Jírovcově náměstí
 
Kulturní centrum Zahrada
 
Kulturní centrum Zahrada
 
KC Zahrada
 
Pošta 415
 
Pošta 415
 
Multikino Galaxie
 
Multikino
 
Multikino Galaxie
 
Pobočka Domu dětí a mládeže
 
Poliklinika Jižní Město II
 
Hotelový areál
 
Hotelový areál
 
Hotelový areál
 
Hotelový areál
 
Řadové rodinné domy
 
Dostavba na terase
 
Výškové obytné domy
 
Věžové domy v ul. Hlavatého
 
Úprava MŠ Sulanského
 
Výtah ve stanici Chodov
 
Plošina pro bezbariér. přístup v metru Chodov
 
Stanice metra Chodov
 
Obytná zástavba v Horních Roztylech
 
Garáže u stanice metra Chodov
 
Obláčkový dům v Opatově
 
Domov seniorů Háje-Milíčov
 
Domov seniorů Milíčov
 
Domov důchodců Donovalská
 
Autoškola, Donovalská ul.
 
Obytné domy a víceúčelový objekt Opatov
 
Stanice HZS hl. m. Prahy v Chodově
 
Ohlédnutí za glorietem nad umělým pahorkem, nad nádrží vodovodu ze Želivky
 
Nejstarší bezbariérový přístup
 
Nejstarší bezbariérový přístup
 
Česká pojišťovna v Dolních Roztylech
 
Pracoviště Policie ČR
 
Bývalá pošta
 
ZŠ Mikulova v Litochlebech
 
Zdrav. střed. v Litochlebech
 
ZŠ Donovalská
 
Areál školy v Křejpského ulici v Opatově
 
Areál školy v Schulhofově ul., Háje
 
Objekt Kupa v Hájích
 
Výškové objekty Kupa v Hájích
 
Správa vodních ploch a kanalizací
 
Administrativní objekt
 
Hotelové domy v Opatově
 
Památník výstavby na Jírovcově nám.
 
Modrá škola v Hájích v novém
 
Objekt V Benátkách
 
Restaurace U Soudku
 
Obytné domy z panelů
 
Zázemí u stanice metra Chodov
 
Brána komerčního areálu
 
Část obytné zástavby v Litochlebech
 
Stanice metra Chodov
 
Vernisáže v Galerii Chodovské tvrze jsou vždy příjemným kulturním zážitkem
 
Chodba v arkádách
 
Oprava šindelové střechy tvrze
 
Křídlo nádvoří
 
Chodovská tvrz
 
Chodovská tvrz, průčelní pohled
 
Gotický oblouk v tvrzi
 
Chodovská tvrz  s původním vchodem
 
Původní vstup do Chodovské tvrze dnes
 
Chodovská tvrz v zapadajícím slunci
 
Dům Miroslava Švandrlíka.
 
Obytné domy
 
Starochodovská
 
Památník na Chodovském hřbitově
 
Ul. Květ. vítězství za školou.
 
Bývalý Obecní dům v Chodově
 
Bývalý Obecní dům v Chodově
 
Chodovská škola, dnes ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57
 
ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57
 
Pošta v Chodově
 
Chodovská pošta v Benkově ul.
 
Rodinný dům
 
Rodinný dům
 
Chodovská sokolovna z roku 1938
 
Kostel sv. Františka z Assisi
 
Katolický farní kostel
 
Nárožní dům v ul. Starochodovské.
 
Nářožní objekt ve Starochodovské ulici.
 
Bývalá restaurace U Žáků a Osvětová beseda
 
Restaurace ve Starochodovské ul.
 
Vchod do býv. kina v Chodově
 
Restaurace Na Sále
 
Rodinný dům
 
Rodinný dům
 
Bývalý Obecní dům v Hájích
 
Kaplička v Hájích
 
Kaplička v Hájích
 
Areál bývalého dvora v Hájích
 
Areál bývalého dvora v Hájích
 
Areál bývalého dvora v Hájích
 
Milíčovský dvůr
 
Milíčovský dvůr
 
Milíčovský dvůr
 
Návaznost
 
Radnice městské části Praha - Újezd
 
Zástavba v Kateřinkách
 
Pomník obětem 2. svět. války
 
Újezd v současnosti
 
Ovčín v Kateřinkách.
 
Ovčín v Kateřinkách
 
Stará radnice v Újezdu
 
V Újezdu
 
Dvůr v Újezdu
 
Dvůr v Újezdu
 
Dvůr v Újezdu
 
Dvůr v Újezdu
 
Dvůr Štít
 
Dvůr Štít
 
Kaplička v Křeslicích
 
Kaplička v Křeslicích
 
Křeslický dvůr
 
Křeslický dvůr
 
Dvůr v Křeslicích
 
Chrám Jednoty bratrské
 
Šeberov, obytné domy v lokalitě Pod Vsí
 
Náves v Šeberově
 
Radnice v Praze - Šeberově
 
Hrnčířský hřbitov
 
Hrnčířský ovčín
 
Nejstarší objekt školy
 
Kostel v Hrnčířích
 
Kostel v Hrnčířích
 
Kostel v Hrnčířích
 
Dvůr v Hrnčířích
 
Dvůr v Hrnčířích
 
Dvůr v Hrnčířích
 
Bývalá hrnčířská samoobsluha dnes.
 
Bývalá samoobsluha v Šeber. - Hrnčířích
 
Býv. Kulturní dům v Šeber. - Hrnčířích
 
Hlavní ulice Šeberova - Hrnčíř
 
 
22.11.2005 11:20:54 - aktualizováno 20.7.2012 12:07:23 | přečteno 24738x | PhDr. Jiří Bartoň

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální