Chodovská tvrz

Chodovská tvrz, autor: PhDr. Jiří Bartoň
Chodovská tvrz je památkově chráněný objekt se staletou historií a vyhledávané kulturní středisko s tradicí výtvarné galerie, koncertů, divadelních a vzdělávacích pořadů, oblíbené místo ke konání svateb a dalších občanských obřadů a slavností. V přízemí působí stylová restaurace, tvrz je obklopena parky nabízejícími relaxaci, včetně různých herních prvků.

Tvrz téměř kruhového půdorysu vznikla snad již na přelomu 13. a 14. století. Nasvědčují tomu zlomky keramiky datovatelné do 13. století. Chodovská tvrz podle archeologických nálezů vyrostla zřejmě v místech dvorce sedláků, připomínaných již k roku 1185. Vznikla snad úsilím blíže neurčeného šlechtického rodu nakloněného křižáckému řádu Strážců božího hrobu nebo v zájmu tohoto řádu samotného. Křižovníci, jinak nazývaní  Jeruzalémští rytíři, sídlili na Zderaze (dnes v sousedství zástavby Karlova náměstí). Drželi jinde v Čechách, zejména na Mostecku, velká území s četnými obcemi. V průběhu 14. století se objevují jako majitelé Chodova a získávali další blízké pozemky.

Obvodová hradba tvrze na půdorysu o průměru asi 32 metrů, se vstupní věží, je částečně dochována ve vnějším zdivu. Uvnitř na ni navazovala menší obytná a hospodářská stavení a vyšší objekt v místech dnešního průchodu do nádvoří. Hradbu chránil vodní příkop o šířce až 10 metrů. Vedl přes něj dřevěný můstek, v závěru padací, do vstupní věže. Gotický portálek se částečně dochoval. Opracovaný článek kamenného obložení zdiva je nyní umístěn před příkopem jako památník. S tvrzí sousedil hospodářský dvůr, doložený písemně dřív jak ona.

Jeruzalémští rytíři upustili od držení zdejšího majetku hned počátkem husitských válek. Dvůr s tvrzí získal pražský husita Janek Puškař. Mezi lomovými kameny obvodního zdiva zachytil arcChodovská tvrz v zapadajícím slunci, obrázek se otevře v novém okněheologický výzkum ve 20. století drobnou kamennou kouli z palné zbraně, odpovídající těm časům. Dvůr, tvrz a vesnici brzy v 15. století získala pražská patricijská rodina, větev rodu vladyk Žďárských z Chrástu. Držela majetek téměř sto roků a psala se Chodovští z Chrástu. V letech 1526 - 1558 následovali v držení jejich příbuzní Osovští z Adlaru a Muchkové z Bukova, po nich další rytířské rody. Tvrz prošla renesanční úpravou. Za třicetileté války přiřadili Chodov ke svému stále rostoucímu majetku Michnové z Vacínova. Rychle bohatnoucí rodina dosáhla povýšení mezi české panstvo. Dvůr, tvrz i vesnice ale válkou velmi utrpěly.

Poškozený majetek měnil majitele, až ho roku 1676 získali benediktini od sv. Mikuláše ze Starého Města pražského. Koncem 17. století dali dvůr radikálně přestavět, na místě tvrze vznikl barokní zámeček. Možná byl již tehdy prolomen dnešní široký průchod do nádvoří. Následujícími majitely byli Goltzové z Goltze na Kunraticích. Sídleli v pražském paláci na Staroměstském náměstí, dnes známém jako palác Kinských, a v kunratickém zámku. V závěru napoleonských válek chodovský zámeček přechodně získal František Rousseau z Happencourtu. Dal strhnout vstupní vížku a zahájil úpravy stavby v klasicistním stylu, na které upomínají arkády nádvoří. V průběhu přestavby převzala objekt a dvůr rodina Korbů z Weidenheimu, noví majitelé celého kunratického panství. Sloužil nadále jako obydlí správců dvora a částečně i hospodářský objekt, v poschodí byly udržovány pokoje pro příležitostné pobyty úředníků panství nebo vrchnosti. (Z tohoto prostředí bylo kolem poloviny 19. století zapsáno a publikováno několik historek rázu pověstí.) Když začal být dvůr pronajímán, objekt obdobně sloužil nájemcům.

Kunratický velkostatkář ve dvacátých letech 20. století prodal chodovský hospodářský dvůr s obytným objektem a se všemi pozemky pražské obci, která ho pronajímala nebo hospodářsky využívala. Dvůr po roce 1971 ustoupil potřebám pražské aglomerace při výstavbě páteřní komunikace - Türkovy ulice, která propojuje Prahu 4 s dálniční křižovatkou. Muzeum hl.m. Prahy zajistilo archeologický průzkum objektu zámečku a ten se dočkal v letech 1984 - 1989 zásadní rekonstrukce, která podtrhla dochované prvky středověké tvrze. V následujících dvaceti letech bylo provedeno několik stavebních a dalších úprav a oprav historické i provozní části.

Chodovská tvrz slouží jako kulturní zařízení, dnes středisko o. p.s. Kulturní Jižní Město, s tradicí výstavní galerie výtvarných děl, komorních koncertů vážné hudby, divadelních a vzdělávacích pořadů pro všechny generace. Stala se též vyhledávaným místem občanských obřadů a slavností: členové rady městské části zde oddávají novomanželské páry, vítají do života budoucí občánky, připomínají životní jubilea a předávají různá ocenění. Školy zde předávají výstupní vysvědčení a ceny za různé soutěže. V přízemí působí stylová restaurace s vlastním provozem. Tvrz je obklopena dvěma parky nabízejícími relaxaci, včetně různých herních prvků. .

Z minulosti P11 Fota k článkum

Fota k článkům MuP11 Z minulosti
vlajky foto k cl
 
vlajky foto k cl
 
Zvonohra
 
Chilská ul. u dálnice D1
 
Kostel sv. Prokopa
 
Hrnčíře kostel
 
Háje na leteckém pohledu
 
Sokolská zdatnost
 
Sen stal se skutkem
 
Pruský křížek zleva
 
Archeologická sonda 2007
 
Rekonstrukce tvrze plán
 
Stavební rekonstrukce tvrze
 
 
16.1.2011 6:31:51 - aktualizováno 19.7.2012 10:35:17 | přečteno 16101x | PhDr. Jiří Bartoň

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální