Finanční komise

předseda:

 • Ing. Petr Popov

členové:

 • Mgr. Blanka Janečková
 • Michal Veselský
 • Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
 • Ing. Richard Bureš, CSc.
 • Ing. Zdeněk Šedivý
 • Ing. Miloslav Vaňák
 • Rudolf Csőlle
 • Ing. Jiří Semela
 • Ing. Martin Horák 

tajemník:

 • Ing. Hana Kobzová, zaměstnanec ÚMČ Praha 11, EO, l. 231

Náplň činnosti:

Činnost komise je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu. Komise zejména:

1. v etapě návrhu na příští rok hodnotí požadavky kladené na rozpočet výdajů MČ a zabývá se objektivním hodnocením reálnosti budoucích příjmů MČ,

2. v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k  rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména jestliže dochází k překračování příjmů, nebo jestliže naopak hrozí vznik schodku v hospodaření MČ,

3. na žádost RMČ se vyjadřuje k návrhům na provedení rozpočtových opatření a jiných návrhů, včetně formy zpracování,

4. vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu MČ,

5. provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření MČ, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby rozpočtování příjmů, a to též u rozpočtových organizací a v zařízeních zřízených MČ,

6. vyjadřuje se k návrhům cenových map nebo jiných cenových opatření v rámci působnosti MČ a návrhu obecné závazné vyhlášky města Prahy, kterou se stanoví podmínky rozpočtového určení daní, pokud jde o rozpočet MČ,

7. vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření MČ a jím zřízených nebo založených organizací za uplynulé období (na základě platné vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek),

8. vyjadřuje se k městskou částí přijímaným úvěrům, půjčkám anebo návratným finančním výpomocím,

9. navrhuje zásady finanční politiky MČ,

10.  v návaznosti na hospodaření s  rozpočtem komise sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy MČ, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení. Vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků MČ,

11.  iniciuje a doporučuje mimorozpočtové zdroje,

12.  tajemník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV, zabezpečit jejich projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání komise.

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

10.2.2015 13:34:48 - aktualizováno 7.4.2017 10:27:19 | přečteno 7178x | Ivana Dudová

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální