Politika jakosti

Příloha č. 1 usnesení č. 0187/8/R/2007

Politika jakosti
Městské části Praha 11

Městská část Praha 11 vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zvláštní zákony
a Statut hl. m. Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem hl. m. Prahy v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statutem hl. m. Prahy.

Naším cílem je neustálé zlepšování poskytovaných služeb pro naše zákazníky (všestranný rozvoj městské části, efektivní péče o svěřený majetek a uspokojení potřeb občanů městské části) včetně úplného dodržování platné legislativy. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zdokonalit systém řízení naší společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Zavedení systému managementu jakosti je založeno na systematické identifikaci a řízení mnoha vzájemně souvisejících vazeb (procesů) s cílem zlepšovat výkonnost organizace.

Zavazujeme se vykonávat veškeré činnosti v rámci systému managementu jakosti vždy v souladu s požadavky norem a platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů a požadavků zákazníka, a pravidelným přezkoumáním účinnosti systému managementu jakosti dosahovat trvalého zlepšování a efektivity nastavených procesů společnosti a celkové úrovně systému managementu jakosti společnosti.

Vedení městské části bude podporovat vědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti jejich činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů jakosti, poskytovat nezbytné zdroje k zavedení a udržování systému managementu jakosti a neustále zlepšovat a zdokonalovat systém managementu jakosti.

Hlavním cílem městské části je:

Na základě mandátu občanů MČ Praha 11, vyjádřeného při komunálních volbách 20. a 21. 10. 2006, bude rada MČ Praha 11 ve volebním období 2006-2010 prosazovat následující body, které jsou pro další rozvoj Jižního Města zásadní.

Jednotlivá ustanovení programového prohlášení chápe rada MČ Praha 11 jako prostředek pro dosažení cíle, který je v zájmu všech občanů Jižního Města. Cíle, kdy Jižní Město bude městem s moderní občanskou vybaveností, s regenerovaným bytovým fondem, s nadstandardní úrovní mateřských, základních, střední a vysokých škol, která umožní kvalitní zázemí pro výchovu a vzdělávání našich dětí, mládeže a dospělých, městem s dostatečnou dostupností zdravotní péče pro všechny potřebné občany a s dostatečným sociálním zázemím především pro seniory.

Jednotlivá ustanovení programového prohlášení vedou k našemu společnému cíli, kdy Jižní Město bude moderním městem s velkým „M“.

Dlouhodobé

Klademe si tyto záměry:

 1. FINANCE A ROZPOČET
 2. MAJETEK A ROZVOJ ÚZEMÍ
 3. BEZPEČNOST
 4. DOPRAVA
 5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 6. ŠKOLSTVÍ
 7. KULTURA
 8. SPORT
 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 10. PODPORA PODNIKÁNÍ

Programové prohlášení Rady městské části Praha 11 bylo schváleno usnesením RMČ č. 0187/8/R/2007 ze dne 12.3.2007.

ikona souboruPolitika jakosti

V Praze dne 2.4.2007

Mgr. Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11

22.2.2006 12:46:23 - aktualizováno 12.5.2009 15:23:25 | přečteno 13793x | Bc. David Salát

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální