Zastupitelstvo MČ

Termíny zasedání ZMČ

20.11.2014 15:08:06 - aktualizováno 5.1.2016 15:08:12 | přečteno 20517x | Bc. David Salát | Celý článek
 

On-line přenos ze ZMČ

3.3.2014 9:53:42 | přečteno 8140x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Archiv video záznamů ze ZMČ

11.1.2017 20:22:43 | přečteno 101x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Přihláška do diskuze

21.12.2009 11:01:22 - aktualizováno 28.4.2011 9:18:27 | přečteno 11032x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Podklady pro jednání a výstupy z jednání ZMČ

Vážení občané,  městská část Praha 11 od června 2013 zkvalitnila informovanost občanů a zvýšila transparentnost svých kroků. V předstihu zpřístupňujeme návrhy usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 (ZMČ) a podkladové materiály k nim (důvodové zprávy a jejich přílohy). 

Od března 2014 rozšiřujeme informovanost občanů o přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ).

Záznamy z jednání ZMČ se budou archivovat na webových stránkách naší městské části. 

16.3.2014 17:59:33 | přečteno 1389968x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Zápis z jednání ZMČ

22.12.2006 15:50:17 | přečteno 28869x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Písemné odpovědi

7.12.2007 16:21:46 | přečteno 14268x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Hlasování ZMČ

Od ledna 2013 je hlasování součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11. 

3.4.2006 9:09:54 - aktualizováno 21.11.2012 10:09:13 | přečteno 16859x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Seznam členů zastupitelstva

13.10.2014 17:12:20 - aktualizováno 20.3.2015 9:33:59 | přečteno 42762x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výbory ZMČ

14.12.2006 9:08:16 | přečteno 18066x | Charlie Root | Celý článek
 

Jednací řády

18.11.2005 14:13:03 - aktualizováno 0 | přečteno 13587x | Charlie Root | Celý článek
 

Politické kluby

12.11.2014 13:57:20 | přečteno 15763x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Zastupitelstvo MČ ve znění zákona o HMP

Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části - nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
16.11.2005 15:54:43 | přečteno 14998x | Jitka Volková | Celý článek
 

Celkový počet mandátů v zastupitelstvu MČ P11

V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 11 konaných v říjnu 2014, ve dnech: 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014, bylo v Praze 11 zvoleno 45-členné zastupitelstvo a podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí byly zjištěny tyto výsledky voleb:
14.10.2014 13:26:44 | přečteno 16001x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výsledky voleb do zastupitelstva

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 11 pro volební období 2014 - 2018
18.10.2010 9:36:32 | přečteno 18784x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální