Přijímací řízení do mateřských škol

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění zavádí jednotný termín pro přijímací řízení do mateřských škol  - od 2. 5. do 16. 5. daného roku.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 16 mateřských škol, ze kterých si můžete vybrat. Mateřské školy jsou ve své hlavní činnosti stejné, základním cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku. Mnohé se navíc na něco „specializují - na ekologii, fotbal, zpěv, kreslení, na jazyky, a tak dále.  Pokud nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči nebo integraci, je potřeba upozornit ředitelku školy.

Nejlepším a nejvhodnějším způsobem, jak se dozvědět vše potřebné o každodenním chodu mateřské školy, je navštívit ji v době, kdy vyhlašuje „Den otevřených dveří“.
Dny otevřených dveří v mateřských školách probíhají před zápisem nebo v jejich průběhu. Můžete si při nich prohlédnout školu, seznámit se s režimem dne, podíváte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Všechny mateřské školy Prahy 11 zajišťují celodenní provoz.

Pravidla přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34, 34a, 34b a § 179 odst. 2 až 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

  • při přijetí dítěte postupuje ředitel podle kritérií předem projednaných se zřizovatelem

  • přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast – Městská část Praha 11)

  • vzdělávání 5letých a starších dětí je od 1. 9. 2017 povinné

  • povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky dle § 123 odst. 2. školského zákona, bude bezplatné

  • povinné předškolní vzdělávání lze plnit jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, bez pravidelné účasti v MŠ a řídí se § 34 b školského zákona. Informace podá ředitel školy.

Potřebné doklady k přijetí do MŠ:
-rodný list dítěte
-průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítě
-u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
-dokumenty k speciální péči pokud je již máte.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy (mateřská škola bere zřetel na věkové a individuální schopnosti, možnosti a potřeby dítěte – děti dvouleté)

-znát své jméno a příjmení
-umět říci, co potřebuje
-svlékne se, oblékne i obuje za pomoci dospělé osoby
-zvládne samostatně osobní hygienu (dojde si samo na WC, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, umyje a osuší si ruce, umí použít kapesník)
-umí sedět u stolu
-zvládne drobný úklid - postará se o své věci a udržuje v nich pořádek
-
umí ujít kratší vzdálenost během pobyt venku
-zvládá odloučení od rodičů.
Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká specifika v chování či stravování dítěte,
o kterých si později promluvíte s paní učitelkou.

Nezbytné úhrady v mateřské škole

V mateřské škole se hradí úplata za předškolní vzdělávání, tzv. "školné". Dále se v mateřské škole hradí tzv. „stravné“. Výše „školného“, které může být v každé mateřské škole různé je vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění.  Stanovení "školného" je  v kompetenci ředitelky mateřské školy a to i pro všechna její detašovaná pracoviště.
Stravné je určeno výhradně na úhradu potravin.

 S případnými dalšími dotazy se můžete obrátit na vedení jednotlivých škol a na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská,
tel.: 267 902 328.

ikona souboruNová obecně závazná vyhláška č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.

Každá mateřská škola má spádový školský obvod celé území městské části Praha 11.
12.1.2015 10:55:04 - aktualizováno 29.6.2017 16:36:25 | přečteno 25052x | Ivana Malínská

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální