Zdravotnictví


Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - tel. č. 155
1.12.2005 17:38:37 - aktualizováno 24.11.2014 9:52:18 | přečteno 19591x | Charlie Root | Celý článek
 

Darování krve, krevní plazmy

25.1.2011 13:18:35 - aktualizováno 24.11.2014 9:52:49 | přečteno 16326x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Medifin Poliklinika Šustova, Opatovská

Otevření Polikliniky Opatovská (2)
Od 1.října 2009 pronajímá městská část Praha 11 polikliniky Opatovská a Šustova společnosti Medifin s.r.o.
1.12.2005 17:31:20 - aktualizováno 3.11.2015 14:22:20 | přečteno 78423x | Charlie Root | Celý článek
 

Soukromé kliniky a ordinace

26.2.2009 14:52:25 - aktualizováno 14.7.2017 13:30:37 | přečteno 152850x | Charlie Root | Celý článek
 

Lékařská služba první pomoci

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro LSPP stanoví, že: Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LSPP je veřejnou službou. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. V LSPP jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
19.1.2009 14:13:43 - aktualizováno 24.11.2014 9:54:06 | přečteno 38623x | Charlie Root | Celý článek
 

Lékárny

Lékárny na území MČ Praha 11, lékárny s pohotovostní službou a lékárny s prodlouženou prodejní dobou
5.1.2006 13:38:49 - aktualizováno 24.11.2014 9:54:31 | přečteno 34838x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Mammocentrum BREAST UNIT IN PRAGUE

BREAST UNIT PRAGUE je pracoviště specializované na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Má akreditaci i pro provádění mamografického screeningu. Odborníci pod vedením prim. MUDr. Miroslavy Skovajsové Ph.D. poskytují odborné rady nemocným ženám v době nemoci i po léčbě, ale i zdravým ženám s vyšším osobním nebo rodinným rizikem vzniku nádorového onemocnění. Včasná diagnóza a úspěšná léčba zachrání nejen život, ale sníží i utrpení nejbližšího okolí!Jsme tu pro všechny, kteří berou své zdraví vážně. Záměrně je použito slovo kteří, protože onemocnění prsu se nevyhýbá ani mužům.

Provádí plnou mamární diagnostiku, takže mohou přijít zdravé ženy na preventivní vyšetření buď v rámci mamografického screeningu plně hrazeném zdravotní pojišťovnou, nebo pokud nesplňuji podmínky, tak na vlastní úhradu.

Na vyšetření mohou samozřejmě přijít i ženy a muži, u kterých se již vyskytl problém a mají doporučení na tzv. diagnostickou mamografii, nebo na některý z diagnostických či léčebných výkonů (např. biopsie, punkce apod.). Zároveň nabízíme i konzultační služby.

Na oddělení se provádí i ultrazvuková vyšetření, která se netýkají onemocnění prsu, jako je např. ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, břicha apod.

BREAST UNIT PRAGUE vzniká dle požadavků European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna. Jeho odborným garantem se stala jedna z průkopníků českého mamárního screeningu MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.. Pracoviště je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi. Ač je to pracoviště úplně nové, vychází z dlouholetých zkušeností dr. Skovajsové a celého jejího týmu.

K objednání na vyšetření si můžete vybrat z několika způsobů.

1. telefonicky 
na čísle 775 13 11 11 v pracovní dny 8.00 – 14.00

2. osobně
Pokud bydlíte nebo pracujete v okolí, máte možnost přijít na oddělení osobně a pracovnice recepce Vás ráda objedná.

3. pomocí objednávkového formuláře na http://www.buprague.cz/jak_se_objednat.html

Máte-li dotazy týkající se provozu kontaktujte mamocentrum na emailu: mammacentrum@buprague.cz

30.3.2012 10:28:14 - aktualizováno 24.11.2014 9:55:00 | přečteno 10116x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Domy s pečovatelskou službou v ulici Blatenská a Šalounova

DPS Šalounova

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení občanů s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. O údržbu domu se stará a veškeré opravy zajišťuje správní firma Jihoměstská majetková a.s. Úkony pečovatelské služby si obyvatel DPS objednává ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá s koordinátorkou poskytovatele Jihoměstská sociální a.s. Každá žádost o umístění v DPS je doplněna sociálním šetřením a individuálně posouzena komisí pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérové bytové domy, v níž zasedá 8 odborníků, a která je poradním orgánem Rady MČ Praha 11. O přijetí do DPS s konečnou platností rozhoduje na svém jednání Rada MČ Praha 11. V DPS si obyvatelé zařizují své byty vlastním nábytkem a zařizovacími předměty. Pečovatelské služby v DPS se poskytují denně od 7:00 - 20:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

23.7.2015 13:57:48 - aktualizováno 27.5.2016 15:21:46 | přečteno 5255x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Bezbariérové byty pro vozíčkáře Petýrkova

Byty jsou určeny pro občany, kteří pobírají příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., druhého a vyššího stupně, dále jsou držitelé průkazů MV II. a III. stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy  a autonomního života, pokud chtějí žít samostatně, nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.


24.4.2013 14:14:11 - aktualizováno 15.2.2016 17:38:30 | přečteno 10214x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Veterinární péče

2.12.2005 10:50:41 - aktualizováno 24.11.2014 9:56:07 | přečteno 24665x | Charlie Root | Celý článek
 

Přeprava osob automobilem

Dopravní zdravotnická služba zajišťuje dopravu raněným, nemocných na území hl.města Prahy. Osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem v hl. m. Praze si mohou pro svou cestu objednat mikrobus.
Přepravu osob zdravotně postiženým automobilem - cena za kilometr, cesty mimo Prahu dohodou, platba hotově.
8.3.2011 13:04:26 - aktualizováno 24.11.2014 10:17:33 | přečteno 9423x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Hygienická stanice hlavního města Prahy

2.12.2005 10:58:43 - aktualizováno 29.11.2010 12:39:50 | přečteno 25980x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Generel zdravotnictví MČ Praha 11

13.11.2007 11:11:56 - aktualizováno 21.10.2010 9:38:44 | přečteno 24511x | Charlie Root | Celý článek
 

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacientů, kteří byli ošetřováni ve zdravotnických zařízeních, která zanikla, a dokumentace pacientů, která nebyla předána do jiného zdravotnického zařízení, je uložena do archivu Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.
10.2.2009 10:21:46 | přečteno 11929x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální