Telefonní seznam

Vyhledávání v seznamu Zadejte jméno, funkci nebo činnost:
 • A
 • Aubusová Karolína, Bc., DiS.

  Funkce: sociální kurátor pro děti a mládež

  Tel: +420 267 902 128

  E-mail: aubusovak@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 110L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální prevence -> vedoucí oddělení soc. prevence -> sociální kurátor pro děti a mládež

 • Aulíková Iva, Ing.

  Funkce: samostatný odborný referent interního pozemkového servisu

  Tel: +420 267 902 290

  E-mail: aulikovai@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 2

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení interního pozemkového servisu -> vedoucí oddělení interního pozemkového servisu -> samostatný odborný referent interního pozemkového servisu

 • B
 • Balík Oldřich, Ing.

  Funkce: 2. zástupce starosty

  Tel: +420 267 902 206

  E-mail: balikO@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 23

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> 2. zástupce starosty

 • Balý David, Ing.

  Funkce: Praha 11

  Tel: +420 267 902 344

  E-mail: balyd@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 307

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> Praha 11

 • Barčáková Eliška, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení územního řízení

  Tel: +420 267 902 349

  E-mail: barcakovae@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 133

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního řízení -> vedoucí oddělení územního řízení

 • Barešová Romana, Mgr.

  Funkce: vedoucí oddělení přestupků

  Tel: +420 267 902 300

  E-mail: baresovar@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 204

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků

 • Bartoň Jiří, PhDr.

  Funkce: kronikář MČ

  Tel: +420 267 902 372

  E-mail: bartonj@praha11.cz

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> kronikář MČ

 • Bednářová Miroslava

  Funkce: ověřování, Czech POINT

  Tel: +420 267 902 309

  E-mail: bednarovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 202

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení matrik -> vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení -> ověřování, Czech POINT

 • Behenská Věra

  Funkce: pokladna

  Tel: +420 267 902 287

  E-mail: behenskav@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 79

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> pokladna

 • Bělčíková Lenka, DiS.

  Funkce: sociální pracovnice

  Tel: +420 267 902 120

  E-mail: belcikoval@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 111L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální péče a pomoci -> vedoucí oddělení sociální péče a pomoci -> sociální pracovnice

 • Beránek Petr, Mgr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 254

  E-mail: beranekp@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 69b

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • Beránková Monika, Bc.

  Funkce: referent činností vlastníka s nemovitostmi

  Tel: +420 267 902 264

  E-mail: berankovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 71

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení činností vlastníka s nemovitostmi -> vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi -> referent činností vlastníka s nemovitostmi

 • Boublík Kvido, Ing.

  Funkce: vedoucí odboru správy majetku

  Tel: +420 267 902 273

  E-mail: boublikk@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 61

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku

 • Brichová Petra

  Funkce: vedoucí oddělení hospodářské správy

  Tel: +420 267 902 260

  E-mail: brichovap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 49

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy

 • Brišová Jana

  Funkce: výbory, rady, zastupitelstva

  Tel: +420 267 902 212

  E-mail: brisovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 18

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení organizační -> vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva -> výbory, rady, zastupitelstva

 • Bureš Jan, Ing.

  Funkce: referent stavebního dozoru

  Tel: +420 267 902 337

  E-mail: buresj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 124

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> referent stavebního dozoru

 • Č
 • Černá Simona, Ing.

  Funkce: kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání

  Tel: +420 267 902 362

  E-mail: cernas@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 205

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat -> vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat -> kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání

 • Černá Hana

  Funkce: samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti

  Tel: +420 267 902 216

  E-mail: cernah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 20

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> agenda administrativy odboru -> samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti

 • Černá Denisa

  Funkce: asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc.

  Tel: +420 267 902 202

  E-mail: cernad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 25

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc.

 • D
 • Davidová Sylvia, Ing.

  Funkce: vedoucí ekonomického odboru

  Tel: +420 267 902 228

  Tel: +420 272 950 240

  E-mail: davidovas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 25

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru

 • Dekařová Ivana, Ing.

  Funkce: koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci

  Tel: +420 267 902 156

  E-mail: dekarovai@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 103L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci

 • Dobrovolná Dana

  Funkce: účetní-výdaje MČ

  Tel: +420 267 902 223

  E-mail: dobrovolnad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 34

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> účetní-výdaje MČ

 • Dostál Miloš

  Funkce: referent kontroly, počítače

  Tel: +420 267 902 511

  E-mail: dostalm@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 636

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení -> referent kontroly, počítače

 • Drašar Jan

  Funkce: vrátnice Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 211

  E-mail: drasarj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 84

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> vrátnice Ocelíkova

 • Drobná Jarmila, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení

  Tel: +420 267 902 348

  E-mail: drobnaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 302

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení

 • Dubenská Iva

  Funkce: asistent vedoucího dboru

  Tel: +420 267 902 272

  E-mail: dubenskai@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 61

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> agenda administrativy odboru -> asistent vedoucího dboru

 • Dudová Ivana

  Funkce: asistentka vedoucího odboru

  Tel: +420 267 902 215

  Fax: +420 272 950 746

  E-mail: dudovai@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 21

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> agenda asistenta ved. odboru -> asistentka vedoucího odboru

 • Dvořáková Marie

  Funkce: metodika účetnictví PO

  Tel: +420 267 902 221

  E-mail: dvorakovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 29

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> metodika účetnictví PO

 • Dvořáková Marcela, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb

  Tel: +420 267 902 352

  E-mail: dvorakovamarcela@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 304

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb

 • Dytrychová Jana

  Funkce: určení otcovství, státní občanství – prohlášení

  Tel: +420 267 902 502

  E-mail: dytrychovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 208

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení matrik -> vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení -> určení otcovství, státní občanství – prohlášení

 • E
 • Ezechel Michal

  Funkce: redaktor zpravodaje MČ

  Tel: +420 267 902 269

  E-mail: ezechelm@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 21

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> tisková agenda -> redaktor zpravodaje MČ

 • F
 • Fantová Ivana, Mgr.

  Funkce: vedoucí bytového oddělení

  Tel: +420 267 902 256

  E-mail: fantovai@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 57

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení bytové -> vedoucí bytového oddělení

 • Fišarová Miroslava, Ing.arch.

  Funkce: vedoucí odboru územního rozvoje

  Tel: +420 267 902 293

  E-mail: fisarovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 4

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje

 • Foučková Dana

  Funkce: redaktor zpravodaje MČ

  Tel: +420 267 902 217

  E-mail: fouckovad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 21

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> tisková agenda -> redaktor zpravodaje MČ

 • Francánová Hana

  Funkce: vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení

  Tel: +420 267 902 305

  E-mail: francanovah@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 209

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení matrik -> vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení

 • Fraňková Dana

  Funkce: asistentka

  Tel: +420 267 902 205

  E-mail: frankovad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 38

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> agenda sekretariátu tajemníka úřadu -> asistentka

 • Frey Jan, Ing.

  Funkce: radní (uvolnění členové Rady MČ)

  Tel: +420 267 902 207

  E-mail: freyj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> radní (uvolnění členové Rady MČ)

 • Fröhlich Pavel

  Funkce: správce sítě Vidimova

  Tel: +420 267 902 307

  Tel: +420 602 376 554

  E-mail: frohlichp@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 402

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> správce sítě Vidimova

 • Fröhlichová Marie

  Funkce: fyzické a právnické osoby

  Tel: +420 267 902 512

  E-mail: frohlichovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost p2

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního -> fyzické a právnické osoby

 • Frydrych Pavel, Bc.

  Funkce: výkon působnosti silničního správního úřadu

  Tel: +420 267 902 374

  E-mail: frydrychp@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 65

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> výkon působnosti silničního správního úřadu

 • G
 • Gajdová Markéta

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 382

  E-mail: gajdovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 6

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Gorecká Blanka

  Funkce: samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČ

  Tel: +420 267 902 479

  E-mail: goreckab@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 68

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČ

 • Gösselová Petra, Bc., DiS.

  Funkce: sociální kurátor pro děti a mládež

  Tel: +420 267 902 127

  E-mail: gosselovap@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 110L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální prevence -> vedoucí oddělení soc. prevence -> sociální kurátor pro děti a mládež

 • Guthová Ivana

  Funkce: vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství

  Tel: +420 267 902 324

  E-mail: guthovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 415

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství

 • H
 • Haicová Lenka

  Funkce: ekonomika práce

  Tel: +420 267 902 220

  E-mail: haicoval@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 11

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení personální -> vedoucí oddělení personálního -> úsek ekonomiky práce -> ekonomika práce

 • Hájková Monika

  Funkce: rybářské lístky, administrativa, dětská hřiště, zelená linka OŽP

  Tel: +420 267 902 332

  Tel: +420 267 902 500

  E-mail: hajkovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 210

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení správy veřejné zeleně -> vedoucí oddělení správy veřejné zeleně -> rybářské lístky, administrativa, dětská hřiště, zelená linka OŽP

 • Havlínová Eva, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

  Tel: +420 267 902 355

  E-mail: havlinovae@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 404

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • Hazmuková Alice

  Funkce: neinvestiční majetek

  Tel: +420 267 902 250

  E-mail: hazmukovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 41

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek ekonomiky a správy movitého majetku -> neinvestiční majetek

 • Henychová Alena

  Funkce: volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná

  Tel: +420 267 902 391

  E-mail: henychovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 521

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná

 • Heřmanová Zdeňka, JUDr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 322

  E-mail: hermanovaz@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 213

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • Hnízdilová Markéta, Bc.

  Funkce: samostatný odborný referent

  Tel: +420 267 902 330

  E-mail: hnizdilovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 67

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> samostatný odborný referent

 • Hnyková Simona, Bc.

  Funkce: sociální kurátor pro děti a mládež

  Tel: +420 267 902 145

  E-mail: hnykovas@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 110P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální prevence -> vedoucí oddělení soc. prevence -> sociální kurátor pro děti a mládež

 • Holancová Kateřina, Ing.

  Funkce: Šeberov, Hrnčíře

  Tel: +420 267 902 517

  E-mail: holancovak@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 306

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> Šeberov, Hrnčíře

 • Hönigová Marie

  Funkce: správa hřbitova, objednávky, přefakturace, tisk

  Tel: +420 267 902 249

  E-mail: honigovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 42

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek hospodářské správy -> správa hřbitova, objednávky, přefakturace, tisk

 • Hons Miroslav, Mgr.

  Funkce: referent kontroly

  Tel: +420 267 902 507

  E-mail: honsm@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 632

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení -> referent kontroly

 • Horejšová Eva

  Funkce: sekretariát, agenda sociální byty

  Tel: +420 267 902 109

  Fax: +420 272 941 552

  E-mail: horejsovae@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 104P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> sekretariát, agenda sociální byty

 • Hostomská Gabriela, Mgr.

  Funkce: vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

  Tel: +420 267 902 110

  E-mail: hostomskag@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 104L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

 • Hošková Veronika, Ing.

  Funkce: VH přístroje

  Tel: +420 267 902 244

  E-mail: hoskovav@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře domeček

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> agenda poplatků -> VH přístroje

 • Hradilová Pavla, Ing.

  Funkce: Praha 11

  Tel: +420 267 902 360

  E-mail: hradilovap@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 301

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> Praha 11

 • Hrochová Kateřina

  Funkce: asistentka

  Tel: +420 267 902 230

  E-mail: hrochovak@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 26

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> agenda asistenta vedoucího odboru -> asistentka

 • Hromasová Petra, Mgr.

  Funkce: referent oddělení pronájmu nebytových prostor

  Tel: +420 267 902 268

  E-mail: hromasovap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 73

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení pronájmu nebytových prostor -> vedoucí oddělení pronájmů nebytových prostor -> referent oddělení pronájmu nebytových prostor

 • Hrušková Květa

  Funkce: referent správy nemovitého majetku-bytové objekty

  Tel: +420 267 902 281

  E-mail: hruskovak@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 63

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení technické -> vedoucí oddělení technického -> referent správy nemovitého majetku-bytové objekty

 • Hrušková Ivana, Bc.

  Funkce: fyzické a právnické osoby

  Tel: +420 267 902 525

  E-mail: hruskovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost p4

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního -> fyzické a právnické osoby

 • Hykšová Šárka, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení finančního hospodaření

  Tel: +420 267 902 234

  E-mail: hyksovas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 33

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření

 • Hynštová Michaela, Ing.

  Funkce: Praha 11

  Tel: +420 267 902 388

  E-mail: hynstovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 128

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> Praha 11

 • Ch
 • Chábová Marcela

  Funkce: asistentka vedoucího odboru

  Tel: +420 267 902 358

  E-mail: chabovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 411

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> agenda asistenta ved. odboru -> asistentka vedoucího odboru

 • Chramosilová Jana, Mgr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 486

  E-mail: chramosilovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 420

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • I
 • Ibl Jaroslav, DiS.

  Funkce: spisovna úřadu

  Tel: +420 267 902 208

  E-mail: iblj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 80

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> spisovna úřadu

 • J
 • Jadrný Vladimír, Mgr., DiS.

  Funkce: vedoucí kontrolního oddělení

  Tel: +420 267 902 518

  E-mail: jadrnyv@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 632

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení

 • Janatová Markéta

  Funkce: administrativa oddělení

  Tel: +420 267 902 238

  E-mail: janatovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 52

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> administrativa oddělení

 • Janda Martin, Ing.

  Funkce: výkon působnosti silničního správního úřadu

  Tel: +420 267 902 375

  Fax: +420 267 902 302

  E-mail: jandam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 65

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> výkon působnosti silničního správního úřadu

 • Janů Jitka, Mgr.

  Funkce: přestupky

  Tel: +420 267 902 308

  E-mail: januj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 201

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky

 • Jebavá Zdeňka, Bc.

  Funkce: sociální pracovník (veřejný opatrovník)

  Tel: +420 267 902 130

  E-mail: jebavaz@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 108P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální péče a pomoci -> vedoucí oddělení sociální péče a pomoci -> sociální pracovník (veřejný opatrovník)

 • Jeřábková Hana, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení rozpočtu

  Tel: +420 267 902 243

  E-mail: jerabkovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 28

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení rozpočtu -> vedoucí oddělení rozpočtu

 • Jindřichová Milena, Mgr.

  Funkce: vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče

  Tel: +420 267 902 117

  Fax: +420 272 917 005

  E-mail: jindrichovam@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 106P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče

 • Jirásek Jan, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

  Tel: +420 267 902 296

  E-mail: jirasekj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 64

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení veřejných zakázek a ekonomiky -> vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

 • Jirava Petr, Ing.

  Funkce: starosta MČ

  Tel: +420 267 902 204

  E-mail: jiravap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C4

  Pracovní zařazení: starosta MČ

 • Jírovcová Lucie, Bc.

  Funkce: veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky

  Tel: +420 267 902 359

  E-mail: jirovcoval@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 214

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení správy veřejné zeleně -> vedoucí oddělení správy veřejné zeleně -> veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky

 • Jordanová Eva

  Funkce: matrika úmrtí

  Tel: +420 267 902 304

  E-mail: jordanovae@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 208

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení matrik -> vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení -> matrika úmrtí

 • K
 • Kadlecová Jitka, Ing.

  Funkce: samostatný odborný referent

  Tel: +420 267 902 472

  E-mail: kadlecovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení rozvoje a regenerace -> vedoucí oddělení rozvoje a regenerace -> samostatný odborný referent

 • Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.

  Funkce: agenda zdravotnictví

  Tel: +420 267 902 157

  E-mail: kaizlovaz@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 103P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> agenda zdravotnictví

 • Kališová Radka, Mgr.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 105

  E-mail: kalisovar@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 107P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Kašparová Iva, Ing.

  Funkce: Křeslice, Újezd u Průhonic

  Tel: +420 267 902 350

  E-mail: kasparovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 302

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> Křeslice, Újezd u Průhonic

 • Klasová Barbora, Mgr.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 131

  E-mail: klasovab@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 108L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Klimakovská Simona, Ing.

  Funkce: tajemník

  Tel: +420 267 902 205

  E-mail: klimakovskas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 39

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník

 • Klinkáčková Lenka, Bc.

  Funkce: ekonomka odboru

  Tel: +420 267 902 248

  E-mail: klinkackoval@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 43

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> ekonomka odboru

 • Kobzová Hana, Ing.

  Funkce: ekonom

  Tel: +420 267 902 231

  E-mail: kobzovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 27

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení rozpočtu -> vedoucí oddělení rozpočtu -> ekonom

 • Kočicová Anna

  Funkce: tiskový mluvčí

  Tel: +420 267 902 213

  Tel: +420 737 831 511

  E-mail: kocicovaA@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 20

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> tisková agenda -> tiskový mluvčí

 • Kodýdek Jakub

  Funkce: spisovna úřadu

  Tel: +420 267 902 242

  Fax: +420 272 930 721

  E-mail: kodydekj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 81

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> spisovna úřadu

 • Kolářová Eva

  Funkce: agenda administrativy a ekonomiky

  Tel: +420 267 902 295

  E-mail: kolarovae@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 5

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> agenda administrativy a ekonomiky

 • König Vít

  Funkce: správce sítě Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 245

  E-mail: konigv@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 70b

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> správce sítě Ocelíkova

 • Kopecká Kateřina, Mgr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 284

  Tel: +420 267 902 341

  E-mail: kopeckak@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 23

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • Kopečný Jan, Ing.

  Funkce: utajované skutečnosti, civilní ochrana

  Tel: +420 267 902 122

  E-mail: kopecnyj@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 101P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení krizového řízení -> vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie -> utajované skutečnosti, civilní ochrana

 • Kosánová Eva

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 379

  E-mail: kosanovae@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 4-5

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Kotrč Vlastislav, Ing.

  Funkce: odpadové hospodářství, čistota JM I

  Tel: +420 267 902 514

  E-mail: kotrcv@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 403

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> odpadové hospodářství, čistota JM I

 • Kramešová Alena

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobyt

  Tel: +420 267 902 386

  E-mail: kramesovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 518

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobyt

 • Kratochvíl Pavel

  Funkce: správce sítě Vidimova, Nad Opatovem

  Tel: +420 267 902 314

  E-mail: kratochvilp@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 402

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> správce sítě Vidimova, Nad Opatovem

 • Krčílek Pavel, Mgr., DiS.

  Funkce: vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie

  Tel: +420 267 902 138

  Fax: +420 267 902 139

  E-mail: krcilekp@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 102L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení krizového řízení -> vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie

 • Krištůfová Jitka, Ing.

  Funkce: neinvestiční majetek

  Tel: +420 267 902 262

  E-mail: kristufovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 41

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek ekonomiky a správy movitého majetku -> neinvestiční majetek

 • Krtičková Lucie, Ing.

  Funkce: územní řízení

  Tel: +420 267 902 363

  E-mail: krtickoval@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 131

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního řízení -> vedoucí oddělení územního řízení -> územní řízení

 • Křížková Jana, Mgr.

  Funkce: přestupky

  Tel: +420 267 902 303

  E-mail: krizkovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 203

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky

 • Křovinová Helena, Ing.

  Funkce: vedoucí odboru kancelář tajemníka

  Tel: +420 267 902 491

  Tel: +420 267 902 205

  E-mail: krovinovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 46

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka

 • Kšandová Pavlína, Mgr., DiS.

  Funkce: vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů

  Tel: +420 267 902 201

  Tel: +420 725 925 689

  E-mail: ksandovap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 20

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů

 • Kubánek David, Mgr.

  Funkce: fyzické a právnické osoby

  Tel: +420 267 902 508

  E-mail: kubanekd@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 6

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního -> fyzické a právnické osoby

 • Kutnarová Lucie, Mgr.

  Funkce: vodní hospodářství, vodoprávní řízení

  Tel: +420 267 902 334

  E-mail: kutnaroval@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 303

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení -> vodní hospodářství, vodoprávní řízení

 • L
 • Langová Anna, Ing.

  Funkce: samostatný odborný referent

  Tel: +420 267 902 474

  E-mail: langovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení rozvoje a regenerace -> vedoucí oddělení rozvoje a regenerace -> samostatný odborný referent

 • Lejsková Michaela, Ing.

  Funkce: veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky

  Tel: +420 267 902 364

  E-mail: lejskovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 216

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení správy veřejné zeleně -> vedoucí oddělení správy veřejné zeleně -> veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky

 • Lepš Jakub, Mgr., M.A.

  Funkce: 3. zástupce starosty

  Tel: +420 267 902 202

  E-mail: lepsj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C24

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> 3. zástupce starosty

 • Letá Alexandra, Bc.

  Funkce: matrika narození a manželství, změna jména a příjmení

  Tel: +420 267 902 306

  E-mail: letaa@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 208

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení matrik -> vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení -> matrika narození a manželství, změna jména a příjmení

 • Letá Jana, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení personálního

  Tel: +420 267 902 229

  Tel: +420 272 940 803

  E-mail: letaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 12

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení personální -> vedoucí oddělení personálního

 • Lodinová Andrea, DiS.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 136

  E-mail: lodinovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 107L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Luhanová Radmila, Ing.

  Funkce: referent kontroly

  Tel: +420 267 902 522

  E-mail: luhanovar@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 629

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení -> referent kontroly

 • Lukeš Petr

  Funkce: 1. zástupce starosty

  Tel: +420 267 902 207

  E-mail: lukesp@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C6

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> 1. zástupce starosty

 • M
 • Mach Petr, Bc.

  Funkce: samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb

  Tel: +420 267 902 291

  E-mail: machp@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 65

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb

 • Machová Klára, Mgr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 270

  E-mail: machovak@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 56

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • Majchrák Jozef, JUDr.

  Funkce: vedoucí odboru vnitřních věcí

  Tel: +420 267 902 354

  Fax: +420 272 941 998

  E-mail: majchrakj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 520

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí

 • Majchráková Helena

  Funkce: gratulace, vítání občánků

  Tel: +420 267 902 353

  E-mail: majchrakovah@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 414

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> gratulace, vítání občánků

 • Malínská Ivana

  Funkce: koncepce a metodika MŠ

  Tel: +420 267 902 328

  E-mail: malinskai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 410

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství -> koncepce a metodika MŠ

 • Mánková Jitka, Mgr.

  Funkce: právník

  Tel: +420 267 902 282

  E-mail: mankovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 23

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> právník

 • Mareš Jaromír, Ing.

  Funkce: odpadové hospodářství, čistota JM I, MIOS

  Tel: +420 267 902 367

  E-mail: maresj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 421

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> odpadové hospodářství, čistota JM I, MIOS

 • Marešová Alena

  Funkce: referent bytového oddělení

  Tel: +420 267 902 255

  E-mail: maresovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 72

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení bytové -> vedoucí bytového oddělení -> referent bytového oddělení

 • Mašková Hana, Mgr.

  Funkce: vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

  Tel: +420 267 902 390

  E-mail: maskovah@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 515

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

 • Matonohová Hana

  Funkce: evidence a vymáhání pohledávek

  Tel: +420 267 902 253

  E-mail: matonohovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 51

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení -> evidence a vymáhání pohledávek

 • Maturová Eva, DiS.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 135

  E-mail: maturovae@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 108L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Michlová Věra

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 384

  E-mail: michlovav@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 1

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Mištíková Alena, Mgr.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 114

  E-mail: mistikovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 109P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Möglichová Heda

  Funkce: telefonní ústředna

  Tel: +420 267 902 177

  Tel: +420 272 930 721

  E-mail: moglichovah@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 100

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> telefonní ústředna

 • Mončeková Kamila, Ing.

  Funkce: referent stavebního dozoru

  Tel: +420 267 902 347

  E-mail: moncekovak@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 123

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> referent stavebního dozoru

 • Mračnová Radka, Ing.

  Funkce: ekonom odboru, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO

  Tel: +420 267 902 331

  E-mail: mracnovar@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 216

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení správy veřejné zeleně -> vedoucí oddělení správy veřejné zeleně -> ekonom odboru, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO

 • Mrkvičková Soňa, Bc.

  Funkce: podatelna

  Tel: +420 267 902 210

  E-mail: mrkvickovas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 81

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> podatelna

 • Mrkvičková Eva

  Funkce: administrativní referent

  Tel: +420 267 902 247

  E-mail: mrkvickovae@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 41

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> agenda administrativy odboru -> administrativní referent

 • Myslivečková Irena, JUDr.

  Funkce: referent kontroly

  Tel: +420 267 902 515

  E-mail: mysliveckovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 632

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení -> referent kontroly

 • N
 • Nacházelová Věra

  Funkce: vedoucí oddělení technického

  Tel: +420 267 902 266

  E-mail: nachazelovav@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 69

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení technické -> vedoucí oddělení technického

 • Nebohá Stanislava, DiS.

  Funkce: metodika účetnictví HČ

  Tel: +420 267 902 232

  E-mail: nebohas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 24

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> metodika účetnictví HČ

 • Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.

  Funkce: vedoucí oddělení správy veřejné zeleně

  Tel: +420 267 902 356

  E-mail: nedvedj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 215

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení správy veřejné zeleně -> vedoucí oddělení správy veřejné zeleně

 • Nejedlá Iva

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 378

  E-mail: nejedlai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 2

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Nekola Jiří, Ing.

  Funkce: referent kontroly

  Tel: +420 267 902 528

  E-mail: nekolaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 629

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení kontrolní -> vedoucí kontrolního oddělení -> referent kontroly

 • Nepožitková Marie, Ing.

  Funkce: Praha 11

  Tel: +420 267 902 504

  E-mail: nepozitkovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 305

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb -> Praha 11

 • Nouzovská Marta

  Funkce: místní poplatky za rekreaci a ubytování

  Tel: +420 267 902 235

  E-mail: nouzovskam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře domeček

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> agenda poplatků -> místní poplatky za rekreaci a ubytování

 • Nouzovský Petr, Ing.

  Funkce: personalista - vzdělávání

  Tel: +420 267 902 275

  E-mail: nouzovskyp@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 13

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení personální -> vedoucí oddělení personálního -> úsek personální -> personalista - vzdělávání

 • Novák Stanislav

  Funkce: řidič

  Tel: +420 267 902 239

  E-mail: novaks@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 35

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> řidič

 • Nováková Marie

  Funkce: výkon působnosti silničního správního úřadu

  Tel: +420 267 902 299

  E-mail: novakovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 62

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> výkon působnosti silničního správního úřadu

 • O
 • Ondráková Taťána, Mgr.

  Funkce: asistentka starosty

  Tel: +420 267 902 204

  E-mail: ondrakovat@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C5

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> asistentka starosty

 • P
 • Pančocha Josef

  Funkce: řidič

  Tel: +420 267 902 239

  E-mail: pancochaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 35

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> řidič

 • Pištora Radek, Mgr.

  Funkce: vedoucí odboru kancelář starosty

  Tel: +420 267 902 240

  Fax: +420 272 950 747

  E-mail: pistorar@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 50

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty

 • Pitrák Jan, JUDr.

  Funkce: vedoucí právního oddělení

  Tel: +420 267 902 283

  E-mail: pitrakj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 55

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení právní -> vedoucí právního oddělení

 • Platz Martin, Mgr.

  Funkce: vedoucí odboru školství a kultury

  Tel: +420 267 902 326

  Fax: +420 272 941 983

  E-mail: platzm@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 412

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury

 • Pobuda Jiří

  Funkce: samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství

  Tel: +420 267 902 496

  E-mail: pobudaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 407

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství -> samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství

 • Pokorná Lenka

  Funkce: mzdová účetní

  Tel: +420 267 902 227

  E-mail: pokornal@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 10

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení personální -> vedoucí oddělení personálního -> úsek mzdové účetní -> mzdová účetní

 • Poláková Simona

  Funkce: ekonom

  Tel: +420 267 902 318

  E-mail: polakovas@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 408

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času -> ekonom

 • Pospíchalová Helena

  Funkce: samostatný odborný referent veřejných zakázek

  Tel: +420 267 902 274

  E-mail: pospichalovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 66

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení veřejných zakázek a ekonomiky -> vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky -> samostatný odborný referent veřejných zakázek

 • Preradová Jarmila, Ing.

  Funkce: vedoucí odboru výstavby

  Tel: +420 267 902 340

  E-mail: preradovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 127

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby

 • Pristaš Milan

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 381

  E-mail: pristasm@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 7

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Pristašová Olga

  Funkce: personalista

  Tel: +420 267 902 203

  E-mail: pristasovao@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře domeček

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení personální -> vedoucí oddělení personálního -> úsek personální -> personalista

 • Procházková Radmila

  Funkce: účetní-příjmy MČ

  Tel: +420 267 902 233

  E-mail: prochazkovar@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 34

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> účetní-příjmy MČ

 • Prücknerová Božena

  Funkce: informační kancelář Šustova

  Tel: +420 267 902 499

  E-mail: prucknerovab@praha11.cz

  Umístění: budova Šustova 1930 -> dveře místnost 4026 - 3 patro

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> informační kancelář Šustova

 • R
 • Ráčková Jitka

  Funkce: samostatný odborný referent interního pozemkového servisu

  Tel: +420 267 902 289

  E-mail: rackovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 2

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení interního pozemkového servisu -> vedoucí oddělení interního pozemkového servisu -> samostatný odborný referent interního pozemkového servisu

 • Račoková Martina, Ing. arch.

  Funkce: vedoucí oddělení rozvoje a regenerace

  Tel: +420 267 902 214

  E-mail: racokovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení rozvoje a regenerace -> vedoucí oddělení rozvoje a regenerace

 • Radkovičová Pavlína, Ing.

  Funkce: ochrana ovzduší, čistota JM II

  Tel: +420 267 902 320

  E-mail: radkovicovap@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 403

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší -> ochrana ovzduší, čistota JM II

 • Richtárová Lucie, Ing.

  Funkce: rozpočet MČ

  Tel: +420 267 902 225

  E-mail: richtaroval@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 27

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení rozpočtu -> vedoucí oddělení rozpočtu -> rozpočet MČ

 • Richtrová Ludmila

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 383

  E-mail: richtroval@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 9

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Růžičková Ivana

  Funkce: fyzické a právnické osoby

  Tel: +420 267 902 527

  E-mail: ruzickovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost p1

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního -> fyzické a právnické osoby

 • Rychtecký Martin, Ing.

  Funkce: metodika inventarizace

  Tel: +420 267 902 224

  E-mail: rychteckym@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 36

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> metodika inventarizace

 • Ř
 • Řeháčková Muzikářová Soňa

  Funkce: vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad

  Tel: +420 267 902 336

  E-mail: muzikarovas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 68

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad

 • Říhová Jana, Ing.

  Funkce: kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, přestupky proti veřejnému pořádku

  Tel: +420 267 902 370

  E-mail: rihovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 205

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat -> vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat -> kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, přestupky proti veřejnému pořádku

 • Říhová Jana

  Funkce: správce sítě Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 241

  E-mail: rihovajana@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 70b

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> správce sítě Ocelíkova

 • S
 • Salát David, Bc.

  Funkce: správce sítě Ocelíkova, webmaster

  Tel: +420 267 902 288

  E-mail: salatd@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 70b

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> správce sítě Ocelíkova, webmaster

 • Sedláková Regina

  Funkce: vedoucí oddělení provozního

  Tel: +420 267 902 513

  E-mail: sedlakovar@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 606

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního

 • Sedlmajer Jaroslav

  Funkce: spisovna odboru výstavby

  Tel: +420 267 902 338

  E-mail: sedlmajerj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 125

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> administrativa odboru -> spisovna odboru výstavby

 • Sedlmajerová Hana

  Funkce: informační kancelář Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 209

  E-mail: sedlmajerovah@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 16

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> informační kancelář Ocelíkova

 • Skála Martin

  Funkce: řidič

  Tel: +420 267 902 239

  E-mail: skalam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 35

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> řidič

 • Skyva Petr, Mgr.

  Funkce: samostatný odborný referent

  Tel: +420 267 902 298

  E-mail: skyvap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení rozvoje a regenerace -> vedoucí oddělení rozvoje a regenerace -> samostatný odborný referent

 • Smetana Vladimír, Bc.

  Funkce: výkon působnosti silničního správního úřadu

  Tel: +420 267 902 222

  E-mail: smetanav@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 62

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> výkon působnosti silničního správního úřadu

 • Smítková Jana

  Funkce: komise, rady, zastupitelstva

  Tel: +420 267 902 218

  E-mail: smitkovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 18

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení organizační -> vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva -> komise, rady, zastupitelstva

 • Sobotková Renata

  Funkce: sekretariát

  Tel: +420 267 902 509

  Fax: +420 272 916 467

  E-mail: sobotkovar@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 633

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> sekretariát

 • Stará Jana

  Funkce: spisovna odboru výstavby

  Tel: +420 267 902 335

  E-mail: staraj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 129

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> administrativa odboru -> spisovna odboru výstavby

 • Stojanová Michaela, Ing.

  Funkce: ekonom

  Tel: +420 267 902 319

  E-mail: stojanovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 408

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství -> ekonom

 • Stránská Jana, DiS.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 113

  E-mail: stranskaj@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 109P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Strašák Lukáš, Bc., DiS.

  Funkce: vedoucí oddělení sociální péče a pomoci

  Tel: +420 267 902 101

  E-mail: strasakl@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 106L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální péče a pomoci -> vedoucí oddělení sociální péče a pomoci

 • Strnadová Ivana, Mgr.

  Funkce: metodika dotační politiky v oblasti sportu

  Tel: +420 267 902 501

  E-mail: strnadovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 409

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času -> metodika dotační politiky v oblasti sportu

 • Suková Gabriela

  Funkce: fyzické a právnické osoby

  Tel: +420 267 902 526

  E-mail: sukovag@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost p5

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru -> oddělení provozní -> vedoucí oddělení provozního -> fyzické a právnické osoby

 • Svobodová Štěpánka

  Funkce: vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

  Tel: +420 267 902 297

  E-mail: svobodovast@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 74

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení činností vlastníka s nemovitostmi -> vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

 • Š
 • Šandová Miroslava, Ing.

  Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního

  Tel: +420 267 902 279

  E-mail: sandovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 71

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního

 • Škárková Teturová Šimona, Bc.

  Funkce: vedoucí oddělení soc. prevence

  Tel: +420 267 902 140

  E-mail: skarkovas@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 108P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální prevence -> vedoucí oddělení soc. prevence

 • Šlechtová Markéta, Bc.

  Funkce: metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času

  Tel: +420 267 902 323

  E-mail: slechtovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 409

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času -> metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času

 • Šmatláková Ivana, JUDr.

  Funkce: vedoucí živnostenského odboru

  Tel: +420 267 902 510

  E-mail: smatlakovai@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 634

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor živnostenský -> vedoucí živnostenského odboru

 • Šmírová Jaroslava

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 133

  E-mail: smirovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 107P

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Šmolíková Alexandra

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 389

  E-mail: smolikovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 8

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Šnajdrová Martina

  Funkce: sociální pracovnice

  Tel: +420 267 902 104

  E-mail: snajdrovam@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 111L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální péče a pomoci -> vedoucí oddělení sociální péče a pomoci -> sociální pracovnice

 • Šnellerová Eva

  Funkce: referent pro přípravu a realizaci investičních akcí

  Tel: +420 267 902 497

  E-mail: snellerovae@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 69a

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení technické -> vedoucí oddělení technického -> referent pro přípravu a realizaci investičních akcí

 • Šorfová Marta

  Funkce: asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana Freye

  Tel: +420 267 902 207

  E-mail: sorfovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C7

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana Freye

 • Špacírová Stanislava

  Funkce: sekretariát

  Tel: +420 267 902 339

  Fax: +420 272 914 928

  E-mail: spacirovas@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 126

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> administrativa odboru -> sekretariát

 • Štěpánek Kamil, Ing.

  Funkce: územní řízení

  Tel: +420 267 902 346

  E-mail: stepanekk@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 130

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního řízení -> vedoucí oddělení územního řízení -> územní řízení

 • Šterclová Blanka, Bc.

  Funkce: samostatný odborný referent

  Tel: +420 267 902 495

  E-mail: sterclovab@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 67

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012) -> vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad -> samostatný odborný referent

 • Šuntil Karel

  Funkce: vrátnice Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 211

  E-mail: suntilk@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 84

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> vrátnice Ocelíkova

 • Švábenická Miloslava

  Funkce: místní poplatek ze psů

  Tel: +420 267 902 477

  E-mail: svabenickam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře domeček

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> agenda poplatků -> místní poplatek ze psů

 • U
 • Ugrinová Eva, Ing. arch.

  Funkce: územní řízení

  Tel: +420 267 902 345

  E-mail: ugrinovae@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 132

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního řízení -> vedoucí oddělení územního řízení -> územní řízení

 • Uhlíř Ladislav

  Funkce: opravy, sklad kancelářských potřeb

  Tel: +420 267 902 246

  E-mail: uhlirl@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 43

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení hospodářské správy -> vedoucí oddělení hospodářské správy -> úsek hospodářské správy -> opravy, sklad kancelářských potřeb

 • Urbánek Stanislav, Ing., CSc.

  Funkce: radní (uvolnění členové Rady MČ)

  Tel: +420 267 902 202

  E-mail: urbaneks@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 25

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> radní (uvolnění členové Rady MČ)

 • Urbanová Jaroslava, Ing.

  Funkce: samostatný odborný referent kontroly a auditu

  Tel: +420 267 902 312

  E-mail: urbanovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 405

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> útvar interního auditu a kontroly -> vedoucí útvaru interního auditu a kontroly-od18.07.2017 bude vykonávat činnosti spojené se zastupováním této f-ce Ing. Jaroslava Urbanová -> samostatný odborný referent kontroly a auditu

 • V
 • Vanišová Barbora, Mgr.

  Funkce: protidrogový koordinátor

  Tel: +420 267 902 137

  E-mail: vanisovab@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 103L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> protidrogový koordinátor

 • Vašková Marie

  Funkce: evidence obyvatel, osobní doklady

  Tel: +420 267 902 387

  E-mail: vaskovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře přepážka 7

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů -> evidence obyvatel, osobní doklady

 • Vavroušková Dana

  Funkce: vedoucí oddělení interního pozemkového servisu

  Tel: +420 267 902 292

  E-mail: vavrouskovad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 3

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor územního rozvoje -> vedoucí odboru územního rozvoje -> oddělení interního pozemkového servisu -> vedoucí oddělení interního pozemkového servisu

 • Vedralová Lenka

  Funkce: referent bytového oddělení

  Tel: +420 267 902 271

  E-mail: vedraloval@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 72

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení bytové -> vedoucí bytového oddělení -> referent bytového oddělení

 • Veselá Lenka, DiS.

  Funkce: terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

  Tel: +420 267 902 134

  E-mail: veselal@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 109L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže -> vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče -> terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí

 • Veselá Anna, Mgr.

  Funkce: samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)

  Tel: +420 267 902 154

  E-mail: veselaa@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 104A

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví -> agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) -> samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)

 • Víznerová Petra, Bc.

  Funkce: koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Tel: +420 267 902 121

  E-mail: viznerovap@praha11.cz

  Umístění: budova Nad Opatovem 2140 -> dveře místnost 101L

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení krizového řízení -> vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie -> koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

 • Vláčil Lukáš, Ing.

  Funkce: vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat

  Tel: +420 267 902 357

  E-mail: vlacill@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 225

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat -> vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat

 • Vlčková Lenka, Bc.

  Funkce: koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ

  Tel: +420 267 902 325

  E-mail: vlckoval@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 410

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor školství a kultury -> vedoucí odboru školství a kultury -> oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství -> koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ

 • Volková Jitka

  Funkce: vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva

  Tel: +420 267 902 276

  E-mail: volkovaj@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 17

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení organizační -> vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva

 • Vrabec Jiří, Ing.

  Funkce: územní řízení

  Tel: +420 267 902 505

  E-mail: vrabecj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 130

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního řízení -> vedoucí oddělení územního řízení -> územní řízení

 • Vršovský Jiří, Ing.

  Funkce: přestupky

  Tel: +420 267 902 313

  E-mail: vrsovskyj@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 206

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky

 • Vyskočil Michal, Ing.

  Funkce: vedoucí odboru životního prostředí

  Tel: +420 267 902 333

  E-mail: vyskocilm@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 210

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí

 • Z
 • Zábranská Světlana

  Funkce: informační kancelář Ocelíkova

  Tel: +420 267 902 488

  E-mail: zabranskas@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 16

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> informační kancelář Ocelíkova

 • Zandtová Markéta

  Funkce: potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát

  Tel: +420 267 902 316

  E-mail: zandtovam@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 522

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> agenda vnitřních věcí -> potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát

 • Zavadilová Anna, Bc.

  Funkce: přestupky

  Tel: +420 267 902 301

  E-mail: zavadilovaa@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 207

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor vnitřních věcí -> vedoucí odboru vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky

 • Zemanová Hana

  Funkce: samostatný odborný referent kontroly a auditu

  Tel: +420 267 902 327

  E-mail: zemanovah@praha11.cz

  Umístění: budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 405

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> útvar interního auditu a kontroly -> vedoucí útvaru interního auditu a kontroly-od18.07.2017 bude vykonávat činnosti spojené se zastupováním této f-ce Ing. Jaroslava Urbanová -> samostatný odborný referent kontroly a auditu

 • Zíka Martin

  Funkce: vedoucí oddělení informatiky

  Tel: +420 267 902 237

  Tel: +420 724 902 106

  E-mail: zikam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 59

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář tajemníka -> vedoucí odboru kancelář tajemníka -> oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky

 • Zimmelová Kateřina, DiS.

  Funkce: referent správy nemovitého majetku-nebytové objekty

  Tel: +420 267 902 259

  E-mail: zimmelovak@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 69a

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru správy majetku -> oddělení technické -> vedoucí oddělení technického -> referent správy nemovitého majetku-nebytové objekty

 • Zimová Mária

  Funkce: fakturace

  Tel: +420 267 902 261

  E-mail: zimovam@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 29

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení finančního hospodaření -> vedoucí oddělení finančního hospodaření -> fakturace

 • Zlatníková Blanka

  Funkce: referent činností vlastníka s nemovitostmi

  Tel: +420 267 902 258

  E-mail: zlatnikovab@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 74

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení činností vlastníka s nemovitostmi -> vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi -> referent činností vlastníka s nemovitostmi

 • Zvárová Petra, DiS.

  Funkce: rozpočet MČ (HČ)

  Tel: +420 267 902 226

  E-mail: zvarovap@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 32

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor ekonomický -> vedoucí ekonomického odboru -> oddělení rozpočtu -> vedoucí oddělení rozpočtu -> rozpočet MČ (HČ)

 • Zykánová Václava

  Funkce: referent bytového oddělení

  Tel: +420 267 902 257

  E-mail: zykanovav@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost 56

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> oddělení bytové -> vedoucí bytového oddělení -> referent bytového oddělení

 • Ž
 • Židoňová Dana

  Funkce: asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A.

  Tel: +420 267 902 206

  E-mail: zidonovad@praha11.cz

  Umístění: budova Ocelíkova 672 -> dveře místnost C22

  Pracovní zařazení: starosta MČ -> tajemník -> odbor kancelář starosty -> vedoucí odboru kancelář starosty -> oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů -> asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A.

30.12.2005 16:16:38 | přečteno 136159x | Charlie Root

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální