Průběh projektu

Informace o průběhu projektu "Přechody pro chodce".

V listopadu 2007 byla uveřejněna výzva občanům o spolupráci na tomto projektu na internetových stránkách městské části, v časopise Klíč a v příloze Praha deníku MF Dnes. Po uveřejnění této výzvy obdržel odbor územního rozvoje od listopadu 2007 do konce ledna 2008 několik desítek připomínek a podnětů. Občané upozornili na nebezpečná místa, navrhli zřídit několik nových přechodů pro chodce, případně vybudovat nové bezpečnostní prvky na stávajících přechodech jako jsou zpomalovací prahy, zvýraznění vodorovného nebo svislého dopravního značení a přisvícení.

Všechny podněty i návrhy zpracoval odbor územního rozvoje do přehledu, který byl jedním z podkladů k projednávání. Připomínky ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce byly projednány v únoru 2008 na jednání Dopravní komise Rady MČ Praha 11, která doporučila další postup.

Veškeré podklady včetně stanovisek byly předány k vyjádření, řešení a realizaci kompetentním orgánům - odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11, Technické správě komunikací hl. m. Prahy a Městské policii hl. m. Prahy. K těmto připomínkám a návrhům se poté vyjadřoval Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravy - odd. rozvoje a organizace dopravy - agenda BESIP, který v lednu 2009 zaslal odboru územního rozvoje zprávu o zařazení navržených opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech do seznamu akcí BESIP, dále návrhy zařazené k přímé realizaci Technické správě komunikací hl. m. Prahy a další doporučení, které návrhy je vhodné realizovat.

V roce 2009 zajistil odbor správy majetku výměnu a umístění fluorescenčního dopravního značení IP 6 v celkovém počtu 41 ks. Pro ukazatele okamžité rychlosti (radary) Eltodo s.r.o. odsouhlasilo jejich umístění na požadovaných sloupech veřejného osvětlení a zároveň byla potvrzena energetická rezerva pro jejich provoz. Dále je Magistrátem hl. m. Prahy do seznamu akcí BESIP zařazena realizace přisvícení na 11 přechodech Jižního Města.

Tato etapa projektu týkající se zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce na území Prahy 11 je realizací navržených opatření ukončena. Další podněty a návrhy na bezpečné přechody se budou řešit jednotlivě. Připomínky a podněty ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce mohou občané i nadále zasílat na e-mailovou adresu: bezpecneprechody@praha11.cz.

ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace
ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace

ikona souboruMapa návrhů opatření na přechodech 01/2009

zpracoval odbor územního rozvoje

31.1.2008 11:23:05 - aktualizováno 24.3.2010 13:47:41 | přečteno 3558x | Ing. Hana Šurovská

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální