Háje střed + Starobylá

Háje - střed Starobylá
Rozloha: 32,43 ha 3,40 ha
Počet bytů: 2812 288
Současný deficit dopravy v klidu: 1352 bilance je téměř vyrovnaná

Vymezení území a charakteristika stavu

Celek v těsné blízkosti metra Háje je vymezen z jihu zónou Bulváru podél ulice Opatovské, za ulicí Hviezdoslavovou na severu původní rodinnou zástavbou Hájů, na západě ulicí U Modré školy, za níž navazují Litochleby jih, na severovýchodě ulicí Výstavní, za níž sousedí již s volnou přírodní plochou směrem k Hostivařské nádrži.

Vyústění Opatovské do ulice Výstavní tvoří v podstatě nástupní prostor z východního směru pro celé Jižního Město.

Území má nejužší vazby na živý prostor při stanici metra podél ulice Opatovské a je charakterizováno prorůstáním celoměstských funkcí do nitra obytné zóny. (Především se jedná o multikino Galaxie, vážící na sebe další aktivity, a rovněž o dvojici výškových objektů administrativy a hotelu Kupa). V krátké vzdálenosti směrem na sever a východ se charakter prostoru zklidňuje. Protože se jedná o jednu ze starších částí Jižního Města, je zde již poměrně vzrostlá zeleň.

Návaznost na drobnou zástavbu je zde řešena relativně zdařilým způsobem - ulici Hviezdoslavovu tvoří na straně k rodinným domkům nižší panelová zástavba, nebo bodové domy. Problematická je návaznost panelové zástavby na volnou krajinu směrem k hostivařské nádrži .

Charakteristickou dominantou je dvojice výškových staveb administrativy a hotelu Kupa. Pod ní, v centru celku, s návazností na metro, v poslední době vznikla novostavba multikina Galaxie s podzemními garážemi, která dále vymezila malé prostranství při vstupu do pasáže u metra.

Kromě areálu Modré školy, jehož umístění ne křižovatce důležitých komunikací není pro danou funkci příliš vhodné, jsou zde i další nezastavěné prostory s vyšším zastoupením zeleně. Jeden z nich je tvořen areály školy a školky při ulici Hviezdoslavově, druhý je parkový prostor mezi ulicemi Kosmická a Horčičkova, který je dnes problematický po stránce architektonické i provozní (obsluha obchodů podél pěší zóny u metra Háje, průchod lávkou atd.). Dalším volnějším prostorem je parkoviště při ulici Plickova. Prostory ulic E. Hyblerové a Kropáčkovy jsou obdobou některých lokalit v celku Háje jih. Charakterem se jedná o poloveřejné prostory klidných vedlejších ulic.

Lokalita "Starobylá" - tzn. zástavba v okolí ulice Starobylé:

Enkláva novější panelové zástavby domů postavených podle projektů z 60. let, zasazená v rodinné zástavbě starých Hájů, vymezená ulicemi Květnového vítězství, Kazimírova, Kryštofova a východní hranou pozemků rodinných domů podél ulice Pacajevovy. Čtyřpodlažní domy zde vymezují nerušené vnitřní prostory příjemného měřítka a společný uliční prostor (ulice Starobylá a U rybářství).

Koncept regulace

V základním regulačním schematu tohoto celku převažují veřejná prostranství nad uličními prostory a to především v jihozápadní části. Zde je zapotřebí kultivovat a navzájem propojit dílčí prostory před školou,výškovými budovami, multikinem a obchodní zónou u metra a propojit je zároveň i s Bulvárem.

Také v okolí školy v ul. Mendelově je předpoklad vzniku veřejného prostranství, zasahujícího až před dnešní restauraci (dnešní náročná úprava s pergolou je sice vítaným zpestřením, zasahuje však bohužel do spíše poloveřejného prostoru mezi bytovými domy). Část ulice Mendelovy směrem k Opatovské je třeba dotvořit do podoby městského uličního prostoru.

V celku Háje střed je významný i podíl ploch parkového charakteru. Veřejný parkový prostor je při škole v Mendelově ulici, pro vznik dalšího parku má předpoklady prostranství mezi ulicemi Horčičkova a Kosmická. Malý parčík může vzniknout při ulici U Modré školy jižně od křídla tělocvičny a mezi ulicemi Mendelovou a Kosmickou. Zelený lem území na východě - podél ulic Opatovská a Výstavní je rovněž parkově upraven.

V území je třeba klást důraz na zklidnění poloveřejných prostor bytových domů, které zde zatím nejsou uspokojivě řešeny.

Důležitým prostorem, který je však třeba řešit dále samostatnou studií, je oblast vyústění ulice Mendelovy do ulice Opatovské (spolu s vyústěním ulic Hlavatého a Kulhavého na druhé straně v celku Háje jih). Návrh nové úpravy této frekventované části bude záviset na definitivním řešení křižovatky a posléze i další křižovatky ulic Opatovské a Štichovy ve vazbě na území Bulváru.

Dalším místem, které bude možno po ověření v podrobnější dokumentaci pojmout nově, je nároží ulic Hviezdoslavova a U Modré školy, kde je při křižovatce významných komunikací situován rozlehlý areál školního hřiště.

Lokalita "Starobylá":

V centrální části je především třeba dobudovat veřejné prostranství, kultivovat prostor okolo kapličky, vymezit navazující uliční prostory zelení.

Schemata

 1. Funkční a prostorová regulace
  Funkční a prostorová regulace - schema, obrázek se otevře v novém okněFunkční a prostorová regulace - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 2. Schema rozdělení celku do skupin
  Schema rozdělení celku do skupin - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema rozdělení celku do skupin - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 3. Schema dopravy
  Schema dopravy - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema dopravy - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 4. Trojrozměrné schema
  Trojrozměrné schema, obrázek se otevře v novém okně

Návrhový výkres

Situace - návrh, obrázek se otevře v novém okněSituace - legenda, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační obrázky

Skica 1, obrázek se otevře v novém okněSkica 2, obrázek se otevře v novém okněSkica 3, obrázek se otevře v novém okně

24.11.2005 12:21:00 | přečteno 7074x | Ing. Petra Vlášková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální