Záměry na Jižním Městě

ilustrační ortofoto Jižního Města
Základní informace o vybraných záměrech výstavby na území naší městské části.

Jedná se o záměry, které jsou ve fázi architektonické studie, posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. proces EIA), probíhajícího územního či stavebního řízení, nebo jsou ve výstavbě. Aktuální informace o záměrech ve fázi EIA naleznete v informačním systému EIA, o záměrech ve fázi územního a stavebního řízení na odboru výstavby ÚMČ Praha 11. Dokumentace k jednotlivým záměrům jsou zveřejňovány pouze v případě souhlasu autora dokumentace či investora záměru.


Areál ledových sportů

Záměr výstavby multifunkčního centra v areálu ZŠ Ke Kateřinkám.

8.10.2015 7:54:21 - aktualizováno 21.8.2017 16:02:48 | přečteno 3635x | Ing. Alexandr Keller | Celý článek
 

Areál Praha West Investment

Záměr výstavby obchodního centra v bývalém areálu Agmeco, který se rozkládá mezi ul. Türkova, Klapálkova, Blažimská a Archivní.

11.7.2014 10:14:02 - aktualizováno 23.3.2017 9:18:01 | přečteno 5666x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Bytový dům Bachova

Záměr výstavby bytového domu v ulici Bachova. 

1.2.2012 15:24:00 - aktualizováno 28.7.2017 8:35:40 | přečteno 8815x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Bytový dům Gemma (AB Gemma)

Záměr výstavby bytového domu při severní straně ulice Pyšelská a západní straně ulice Knovízská.

19.12.2012 16:30:41 - aktualizováno 12.4.2017 9:31:59 | přečteno 20367x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Bytový dům Jurkovičova

Záměr výstavby bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova.
3.2.2010 15:13:37 - aktualizováno 4.7.2017 9:59:23 | přečteno 14084x | Charlie Root | Celý článek
 

Bytový dům Milínská

Záměr výstavby bytového domu v ulici Milínská.

18.9.2017 13:20:31 - aktualizováno 21.9.2017 7:57:01 | přečteno 118x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Bytový dům Ovčárna, Gregorova ul.

Záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova.

10.4.2017 11:08:06 - aktualizováno 4.7.2017 10:00:09 | přečteno 1063x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Bytový dům s obchodními jednotkami, Květnového vítězství 53 (tzv. Beseda)

Záměr výstavby bytového domu s obchodními jednotkami v ulici Květnového vítězství.

7.3.2016 9:08:51 | přečteno 2683x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Bytový park Roztyly

Záměr výstavby bytových domů na ploše mezi ulicemi Ryšavého, Hrdličkova a Komárkova.
7.10.2010 10:49:24 - aktualizováno 2.5.2017 15:18:51 | přečteno 13059x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Centrum Háje - zastavovací studie

Vize zástavby volného prostranství při jižní straně ulice Opatovská poblíž stanice metra Háje.

25.8.2016 11:08:09 | přečteno 2162x | Ing. arch. Martina Račoková | Celý článek
 

Nové Roztyly

Záměr výstavby devíti bytových domů, čtyř domů určených pro bydlení pro seniory a polikliniky.

29.11.2016 11:10:46 - aktualizováno 20.4.2017 12:39:15 | přečteno 1385x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Novostavba polyfunkčního objektu, Holušická ul.

Záměr zástavby proluky mezi objekty č.p. 2221 a 2253 v ulici Holušická, Praha - Chodov.

28.8.2017 15:58:23 | přečteno 158x | Ing. arch. Martina Račoková | Celý článek
 

Nový Opatov

Záměr výstavby areálu pro administrativu (veřejnou i soukromou), obchod, služby, hotel a stravování při ul. Chilské, k. ú. Chodov.

19.12.2012 9:47:13 - aktualizováno 10.2.2017 11:01:49 | přečteno 9535x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Obchodní a skladové centrum Na Jelenách

Záměr výstavby obchodního a skladového centra v lokalitě vymezené ulicemi Na Jelenách, Brněnská a Roztylská.

16.7.2014 10:05:23 - aktualizováno 14.5.2015 9:22:33 | přečteno 5250x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Obytný soubor Blažimská (dříve Trojmezí)

Soubor pěti bytových domů v prodloužení ulice Klapálkova.
3.12.2008 9:47:15 - aktualizováno 21.8.2017 15:57:12 | přečteno 16722x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Obytný soubor Na Výhledu

Záměr výstavby obytného souboru v lokalitě ulic Ryšavého x Hrdličkova x Blatenská.

13.11.2012 13:29:52 - aktualizováno 21.8.2017 15:44:45 | přečteno 7706x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Obytný soubor REZIDENCE NODOM

Záměr výstavby obytného souboru sestávajícího se ze 4 bytových domů a objektu podzemních garáží při ulicích Klapálkova a Milínská.

21.1.2015 11:33:56 - aktualizováno 4.7.2017 10:28:45 | přečteno 4499x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Obytný soubor Výstavní

Záměr výstavby obytného souboru mezi ulicemi Výstavní a Otická.
16.4.2010 14:42:30 - aktualizováno 28.7.2017 8:33:07 | přečteno 11771x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Parkovací dům Gregorova, Praha - Roztyly

Záměr výstavby polyfunkčního objektu kde převážnou část tvoří plochy pro parkování, doplněné prostory pro administrativu a bydlení.

28.8.2017 16:07:30 | přečteno 152x | Ing. arch. Martina Račoková | Celý článek
 

Polyfunkční komplex Opatov

Záměr výstavby polyfunkčního komplexu při komunikaci Opatovská (mezi supermarketem Billa a poliklinikou Opatovská).

13.2.2017 15:05:36 - aktualizováno 3.4.2017 13:46:30 | přečteno 1262x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Polyfunkční objekt EGEM

Záměr výstavby polyfunkčního objektu mezi ulicemi Starochodovská a Türkova.

13.2.2017 15:05:43 - aktualizováno 27.4.2017 10:02:28 | přečteno 828x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Polyfunkční objekt Chodov

Záměr výstavby polyfunkčního objektu mezi ulicemi Blažimská a Knovízská.

20.12.2016 14:08:01 - aktualizováno 4.5.2017 11:07:27 | přečteno 1128x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

P+R Opatov

Záměr výstavby objektu hromadné garáže P+R při ul. Chilská, nedaleko stanice metra Opatov.

8.1.2015 8:28:45 - aktualizováno 22.6.2015 12:55:17 | přečteno 4506x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Sportcentrum Háje, Multifunkční sportovní areál

Záměr výstavby sportovního areálu při východní straně školy v ulici K Milíčovu.
14.5.2010 9:45:28 - aktualizováno 2.5.2017 8:14:35 | přečteno 12952x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Spořilovská - zakrytí

Záměr těžkého zakrytí ulice Spořilovská.

5.4.2017 13:05:49 - aktualizováno 21.8.2017 16:15:57 | přečteno 769x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Přístavba a nástavba objektu č.p. 1828 pro bydlení a ubytování

Záměr přístavby a nástavby objektu Vojtíškova č. p. 1828 na pozemcích parc. č. 397/198 a 397/564 v k.ú. Chodov

20.2.2017 12:48:32 - aktualizováno 21.8.2017 15:39:51 | přečteno 975x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Zahradní restaurace s vinným sklípkem

Záměr výstavby zahradní restaurace s vinným sklípkem v areálu Chodovské tvrze.

13.12.2016 11:23:47 | přečteno 1079x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální