Představuje se... Centrum FILIPOVKA má dveře dokořán pro rodiče a jejich děti s postižením

Centrum FILIPOVKA nabízí komplex služeb pro rodiny a jejich děti s postižením. Jedná se zejména o odlehčovací službu a službu osobní asistenci.

index deti

Odlehčovací služba pomáhá rodičům odpočinout si od náročné, celodenní péče o děti s postižením. Dobu, kdy je dítě v našem zařízení, mohou rodiče využít dle svých potřeb - vyřídit záležitosti na úřadech, navštívit lékaře, nakoupit, posedět s přáteli nebo si odpočinout. Délku a náplň pobytu si rodiče určují sami. S dětmi pracují odborné asistentky, které děti rozvijí dle jejich individuálních potřeb a přání rodičů. Nabízíme canisterapii, muzikoterapii, pohybovou terapii, pobyt v psychorelaxační místnosti, cvičení na MOTOmedu, výtvarné a rukodělné aktivity nebo výukové hry na počítači. Jak naše odlehčovací služba konkrétně pomáhá rodičům, kteří ji pro svoje děti využívají? Několik jejich reakcí: „Odlehčovací služba mi pomáhá především psychicky. Jsem s dcerou sama a jediné místo, kam ji mohu dát, je právě odlehčovací služba v Centru FILIPOVKA. Pak se těší ona na mně a já na ni.“ „Až díky Centru FILIPOVKA jsem mohla začít fungovat aspoň trochu normálně! Jsem opět schopná zařídit spoustu věcí, což se mi za poslední tři roky, co máme Davídka, nějak nedařilo. Musela jsem se mu věnovat 24 hodin denně a na sebe, manžela a ostatní jsem neměla vůbec čas. Díky Centru FILIPOVKA mají Davídek a tatínek aspoň trošku odpočatou maminku a rodiče zase odpočatého a usměvavého Davídka!“

Osobní asistence vychází z přesvědčení, že dítě s postižením potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné děti. Chce poznávat nové lidi, nová prostředí a pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje nejen cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale také styk s vrstevníky a možnost zapojit se do jejich her. I dítě s těžkým postižením je součástí společnosti. S pomocí osobního asistenta, který se s klientem i jeho potřebami podrobně seznámí, má dítě možnost navštěvovat mateřskou nebo základní školu, volnočasové aktivity, případně trávit čas individuální hrou s asistentem. Samozřejmostí asistentovy práce je také zajištění běžných úkonů péče o dítě a obstarání základních životních potřeb dítěte. Z vyprávění rodičů Tomáše, nevidomého chlapce, o jeho integraci do MŠ: „Co se týká Tomíka, bylo setkání s osobní asistentkou Věrkou láskou na první pohled a tak bylo rozhodnuto! Dva týdny jsme docházeli všichni tři do mateřské školky a Tomík se začal báječně zapojovat do kolektivu. Děti i personál školky Tomíka přijali báječně.“

Centrum FILIPOVKA rodičům poskytuje i další podpůrné služby. Ti, kteří by se rádi dozvěděli o svém dítěti a jeho postižení co nejvíce, si mohou zapůjčit odbornou literaturu, kterou jsme nyní výrazně rozšířili o další zajímavé tituly. Jen namátkou: Jak se žije dětem s postižením, Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením, Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje a další, neméně zajímavé tituly. Kromě knih také půjčujeme rehabilitační, kompenzační a didaktické pomůcky, kterých máme více jak 300! Chceme přispět k vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením i v domácnostech a tak umožnit nejen rozvoj jejich schopností a dovedností, ale také snížení omezení vyplývajících z jejich postižení.

Jaká je naše současná situace? Přesto, že poskytujeme služby kvalitní, potřebné a v případě odlehčovací služby ojedinělé na celém území Prahy, potýkáme se s nedostatkem financí. Abychom mohli pokračovat v zajišťování obou služeb, potřebujeme získat finanční prostředky. Budeme proto rádi, když se rozhodnete naše Centrum FILIPOVKA podpořit (č. účtu: 51-1477380287/0100).

Pokud chcete naše služby využít nebo se rozhodnete našemu Centru FILIPOVKA pomoci finančně, přijďte se podívat osobně, zavolejte nám (tel.: 271 910 328, 733 553 123) nebo navštivte naše webové stránky www.hornomlynska.cz, kde se o nás dozvíte více informací.

Mgr. Petr Chytil

výkonný ředitel ARPZPD v ČR, o.s., Klub Hornomlýnská

Centrum FILIPOVKA

Filipova 2013, 148 00 Praha 4

tel.: 271 910 328, 733 553 123

chytil@hornomlynska.cz

22.9.2008 11:15:43 | přečteno 2630x | Mgr. Dagmar Špatenková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální