Životní prostředí

Vážení občané,

níže naleznete mnoho zajímavých a užitečných informací z oblasti životního prostředí. Pokud v příslušných sekcích nenaleznete Vámi zjišťované informace, můžete v případě Vašeho zájmu využít níže uvedených spojení na vedoucí jednotlivých oddělení odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11.

Ing. Jaroslav Nedvěd DiS., tel. 267 902 356, email: nedvedj@praha11.cz (vedoucí oddělení správy veřejné zeleně)

Ing. Eva Havlínová, tel. 267 902 355, email: havlinovae@praha11.cz (vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší)

Ing. Lukáš Vláčil, tel. 267 902 357, email: vlacill@praha11.cz (vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat)

Monika Hájková, tel. 267 902 332, email: hajkovam@praha11.cz (sekretariát vedoucího odboru Ing. Michala Vyskočila)


Veřejná zeleň

1 zeleň

Informace o správě a údržbě travnatých ploch, stromů, keřů a dalšího vybavení veřejné zeleně. V této sekci rovněž naleznete základní informace o majetkoprávních vztazích,
taktéž kontakty na další významné správce zeleně atd. 

26.2.2016 21:49:53 | přečteno 2312x | Ing. Petr Havel | Celý článek
 

Dětská a sportovní hřiště

2 hriste

Informace o dětských a sportovních hřištích na území MČ, o jejich plošném rozmístění po Jižním Městě, o pravidlech užívání hřišť, návštěvních řádech a další aktuální informace k dané problematice

26.2.2016 21:50:01 | přečteno 2189x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Úklid veřejných prostranství

3 úklid

Odpovědnost za čistotu pozemku, četnost úklidu ploch svěřených do správy OŽP, vyvážení odpadkových košů.

26.2.2016 21:50:08 | přečteno 2318x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Odpady

4 odpady
26.2.2016 21:50:14 | přečteno 5711x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Hluk

5 hluk
26.2.2016 21:50:20 | přečteno 2063x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Zvířata

6 zvíířata

V této sekci naleznete základní informace týkající se oblasti ochrany zvířat proti týrání, očkování proti vzteklině, plánovaných deratizacích a spoustu dalších užitečných informací.

26.2.2016 21:50:28 | přečteno 2337x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Ovzduší

7 počasí

Měření kvality ovzduší a informace o nových zdrojích znečišťování ovzduší – závazná stanoviska ke stavbám.

29.2.2016 8:47:33 | přečteno 2084x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální